Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej.

1 lipca 1990 r. początek pierwszego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej (liberalizacja przepływu kapitału)

1991 r. 26 stycznia polski rząd powołał Pełnomocnika do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Integracja gospodarcza i polityczna między państwami członkowskimi znaczy, że państwa te podejmują wspólne decyzje w wielu sprawach. Ustanowiły więc wspólne polityki w wielu dziedzinach – od rolnictwa po kulturę, od spraw konsumenckich po politykę konkurencji, od ochrony środowiska i energetyki po transport i handel.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Gatunek Groch siewny (jadalny)
Kierunek użytkowania na nasiona
Planowany poziom plonu 2,5t/ha
Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5
Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 średnia
K2O średnia
pH 5,5
Miejsce w zmianowaniu: jęczmień ozimy/żyto/groch siewny
Uzasadnienie:
Najlepszym przedplonem są zboża gdyż groch stanowi roślinę przerywającą ich częste następstwo.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC)
PHARE – Credo
ECOS – Ouverture
Centurio
Eurodyssey
Ento


PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC)
Jest to specjalny program wspierany z budżetu PHARE. Jego celem jest wsparcie rozwoju w regionach, które maja wspólną granicę lądową lub morską z krajami UE.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Gatunek seradela uprawna
Kierunek użytkowania na nasiona
Planowany poziom plonu 30t/ha
Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5
Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 niska
K2O niska
pH 5,5
Miejsce w zmianowaniu: ziemniak wczesny++/żyto/seradela uprawna
Uzasadnienie:
Przedplonem dla seradeli mogą być różne rośliny, a ich wybór zależy od terminu siewu.