Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Skład rady

Rada składa się z przedstawicieli rządów wszystkich państw członkowskich UE.
Każdy członek rady działa zgodnie z instrukcjami i za upoważnieniem swojego rządu. Skład rady zależy od konkretnej dziedziny rozpatrywanych spraw. Na przykład, kiedy rada dyskutuje o problemach rolnictwa, to składa się z krajowych ministrów rolnictwa, jeżeli będą to sprawy związane z transportem, to będzie złożona z krajowych ministrów odpowiedzialnych za transport, jeżeli tematem obrad będzie kwestia podatków, to obecni będą ministrowie finansów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
To jest praca z zakresu UE dotycząca obaszru jakie spełnic musi Polska aby wstąpić do Unii
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Strona wspólnotowa, w swoim stanowisku negocjacyjnym zakłada od początku akcesji części dopłat bezpośrednich dla rolników.
1. Polska otrzyma od UE 25% dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa w pierwszym roku akcesji i 10 letni okres przejściowy na dojście do ich pełni. Wysokość dopłat bezpośrednich wynika z faktu iż objęcie polskich rolników wysokim systemem wsparcia finansowego WPR spowoduje znaczny wzrost produkcji rolnej w Polsce, co może doprowadzić do zakłóceń rynku UE m.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ


Powstała na gruncie komitetu, którego rolą było dokonanie oceny zniszczeń i przedstawienie raportu o skutkach II wojny św. Komitet złożył akces o nadzwyczajne środki dla Europy, ponieważ zniszczenia były ogromne. Na wniosek polskiego ekonomisty Oskara Lange
postanowiono powołać specjalną strukturę, która dokonałaby orzeczenia strat w europie i koordynowała ONZ-towską pomoc dla Europy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Stosunki międzynarodowe:
- rzeczywistość międzynarodowa
- gałąź nauki
Pokuj Wersalski 1648 r. – ład wersalski – równość państw wobec siebie
Stosunki międzynarodowe to trans graniczne (przekraczające granice ) interakcje (oddziaływania ) podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym.