Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Praca w załączniku
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
System edukacji a potrzeby rynku pracy – kompatybilność
ze standardami rynku Unii Europejskiej.

Funkcjonujący w Polsce system edukacji, regulowany ustawą o systemie oświaty z 1991r. Cechuje wiele wad determinujących zakres, kierunki i poziom wykształcenia do których zaliczamy:
- nadmiernie wyspecjalizowane, monolityczne kształcenie zawodowe na poziomie ponadpodstawowym,
- słabość powiązań z otoczeniem gospodarczym, w tym z regionalnym zapotrzebowaniem na kadry,
- brak systemu obiektywnej oceny jakości i efektywności kształcenia oraz standardów kwalifikacyjnych,
- niedostatecznie rozwinięte poradnictwo zawodowe,
- brak elastyczności ujawniający się słabością powiązań pomiędzy poszczególnymi etapami i formami kształcenia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Głównym sprawcą wyrzeczeń i cierpień wielu ludzi, obok faszyzmu stał sie komunizm. Jest to system poglądów głoszących program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego, postulujący powszechność, równość i sprawiedliwość oraz zbudowanie społeczeństwa bezklasowego opartego na społecznej własności środków produkcji i sprawiedliwym podziale dóbr.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
System podatkowy Republiki Czeskiej

Najważniejszą regulacją prawną dotyczącą opodatkowania dochodów jest ustawa
o podatku dochodowym (DZ. U. Nr 586/1992 z późniejszymi zmianami), która określa zasady opodatkowania zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Szczególne znaczenie
w systemie podatkowym Republiki Czeskiej posiada Ustawa o rezerwach (DZ.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Istota i funkcja zarządzania Zarządzanie jest to proces świadczenia usług kierowania w systemach opartych na podziale pracy. Funkcje zarządzania obejmują: planowanie, organizowanie, motywowani, kontrolę. Od pojęcia zarządzania należy odróżnić pojęcie kierowania gdyż kieruje się ludźmi, zespołami a zarządza zasobami Wyróżniamy następujące zasoby: zasoby ludzkie(osobowe), zasoby rzeczowe(majątek firmy trwały i obrotowy), zasoby finansowe, zasoby informacyjne.