Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polska dąży do zjednoczenia z Unią Europejską. Na każdym kroku słyszymy dziś o integracji europejskiej. Z jednej strony Polacy jej pragną, z drugiej zaś są jej przeciwni. Rozważę teraz, czy z gospodarczo – ekonomicznego punktu widzenia integracja z krajami Unii Europejskiej jest dla Polski korzystna.

Po wejściu do Unii Europejskiej nasza narodowa waluta zostanie zastąpiona przez euro. Spowoduje to duże udogodnienia dla naszego kraju. Wszelkie transakcje gotówkowe pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi będą odbywać się w jednej walucie, bez zbędnej utraty wartości. Nie trzeba będzie najpierw zamieniać waluty krajowej na euro. Pozwoli to zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Kolejną kwestią jest otwarcie granic na transport międzynarodowy. Dla firm transportowych oznacza to skróceniu czasu przewozu oraz zmniejszenie opłat celnych i granicznych. Jeżeli będziemy chcieli coś przewieźć do np. Francji, to nie musimy martwić się trasą. Wjedziemy na drogę do granicy zachodniej i nie przejmując się niczym dojedziemy aż do Francji.

Bardzo ważna jest też swoboda przepływu osób. Bez problemu będziemy mogli podróżować po całej Europie jedynie z dowodem osobistym. Także będziemy mogli podjąć pracę w dowolnym kraju Unii. Jest to bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy nasz kraj nęka wysokie bezrobocie.

Wymienione wyżej zalety są przykładem na to, iż Polska powinna wstąpić do Unii Europejskiej. Będziemy mogli korzystać z wielu przywilejów (jak chociażby te opisane wyżej). Jednak z drugiej strony są też wady integracji z Unią.

Polska straci swoją niezależność. Co prawda, nie w stopniu całkowitym, ale część władzy przeniesie się do ośrodków Unii Europejskiej. Niektóre decyzje dotyczące także i Polski będą podejmowane przez ośrodki centralne.

Dokonując podsumowania mojej pracy, muszę stwierdzić, że integracja z Unią Europejską przyniesie dla Polski bardzo dużo korzyści. Należy tu zwrócić uwagę na trzy swobody przepływu: osób, towarów i kapitału. Wprowadzają one bardzo wiele do naszej krajowej sytuacji. Jestem przekonany, że Polacy bardzo szybko odczują pozytywne skutki tychże swobód. Także wprowadzenie euro odbije się pozytywnie w świecie gospodarki. Podróżując po krajach piętnastki wszędzie będziemy mogli zapłacić jedną i tą samą walutą.
Tak więc, ze względu ekonomiczno-gospodarczego wstąpienie Polski do Unii Europejskiej jest całkowicie uzasadnione.