Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej będzie odgrywała w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju. POlska będzie np., dysponowała 27 głosami w Radzie Unii Europejskiej - najważniejszym jej organie decyzyjnym. To tyle samo głosów, co Hiszpania, a tylko o dwa mniej niż Niemcy. Również w pozostałych instytucjach UE - w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej - Polska będzie miała swoich licznych przedstawicieli. Niewątpliwą korzyścią dla naszego kraju będzie również to, iż po przystąpieniu do UE Polska będzie otrzymywała co roku kilka miliardów Euro pomocy przeznaczonej m.in. na poprawę stanu dróg, ochronę środowiska, wsparcie rolnictwa.
Nasze członkowstwo w Unii będzie miało wymiar symboliczny. Polska, która zawsze była ważną częścią Europy, dołączy do grupy państw, które tworzą nową gospodarczą, kulturową i polityczną wspólnotę.
Jak przewiduje Komisja Eurpoejska, tempo rozwoju gospodarczego w Polsce zaraz po naszym wstąpieniu do UE, czyli w 2004 r. wyniesie 3,9%. W przyszłości wskaźnik ten ma realne szanse na jeszcze większy wzrost. Będzie to związane m.in. ze zwiększeniem możliwości rozwoju dla rodzimych przedsiębiorców. ozszerzą się rynki zbytu na produkowane przez nich towary. Unia Europejska jest jednym wspólnym rynkiem, na którym wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, a jakiego kraju pochodzą, mają równe szanse. Co więcej, po naszym wstąpieniu do UE znikną wszystkie cła na produkty sprzedawane z Polski do innych krajów członkowskich. Małe i średnie firmy będą mogły się starać o finansowe wsparcie z unijnego budżetu.
Jedną z grup, która odniesie korzyści w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, będą rolnicy. Zostaną oni objęci regulacjami tzw. Wspólnej Polityki Rolnej, która zakłada m.in. modernizację rolnictwa oraz ochronę dochodów rolników. Już teraz polscy rolicy mogą korzystać ze środków programu SAPARD, który wspiera zmiany na obszarach wiejskich. Po wstąpieniu Polski do UE, na wieś trafią znacznie większe środki finansowe, dzięki którym polskie rolnictwo będzie nowocześniejsze,a więc bardziej konkurencyjne na rynkach światowych.Wstąpienie Polski do UE otworzy przed młodymi ludźmi nowe, duże możliwości odpowiedniego zatrudnienia.