Geologia

Hiszpania krajem turystycznym

Królestwo Hiszpańskie jest krajem odwiedzanym corocznie przez miliony turystów. Celem ich podróży jest nie tylko wypoczynek ale również zwiedzanie przepięknych miejsc, zabytków itp.
Hiszpania jest podzielona na 17 wspólnot autonomicznych i 52 prowincje z czego każda jest rajem dla turysty, Wszędzie można znaleźć cos co nas interesuje.

Iły ceramiczne (iły ceramiki szlachetnej, iły ceramiki budowlanej, ochry, bentonity, iły i łupki ogniotrwałe)”

Wstęp

Skały ilaste są skałami powszechnie występującymi na terenie Polski. Jako ceramiczne surowce ilaste stosuje się skały ilaste o różnym składzie mineralnym, zróżnicowane wiekowo i genetycznie. Eksploatuje się je z ponad 700 złóż. Surowce ilaste stosowane są jako podstawowe w wielu gałęziach przemysłu: do produkcji materiałów budowlanych (cegły, dachówki, sączki), ceramiki szlachetnej i elektrotechnicznej (porcelana, fajans, porcelit), do produkcji kamionki, klinkieru drogowego i budowlanego cementu portlandzkiego jako surowce wprowadzające SiO2, Al2O3 i Fe2O3, a także do produkcji kruszyw lekkich (łupkoporytu, glinoporytu, keramzytu).

Konwencjonalne i alternatywne źródła energii.

Podstawę rozwoju przemysłu stanowi energetyka, która wytwarza, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje energię niezbędną do uruchomienia i wykonywania pracy urządzeń, maszyn, automatów w procesie produkcji oraz w gospodarstwach domowych. Można różnie definiować energię, ale zawsze należy pamiętać o tym, że jest ona czynnikiem warunkującym wszelkie działania, umożliwiającym przekształcenie zasobów naturalnych w dobra i przedmioty użytkowe, służące zarówno poszczególnym ludziom, jak i całemu społeczeństwu.

MORENY CZOŁOWE (I INNE)

MORENA= z fran. , forma rzeźby glacjalnej; materiał skalny transportowany i osadzany przez lodowiec. Pochodzi głównie z niszczenia stoków górskich otaczających lodowiec, a także z niszczenia podłoża lodowca.

Termin „morena” służy do określania form rzeźby zbudowanych z materiału skalnego (czyli morenowego) wytopionego z lodowca.