Geologia

Przedmiot i podział geografii społeczno-ekonomicznej, koncepcja Stanisława Leszczyckiego

Współczesna geografia obejmuje tak rozległy zakres problemów, że trudno jest określić jej przedmiot za pomocą jednej definicji. Ta rozległość i różnorodność jest przyczyną powstawania różnych kierunków naukowych (szkół) w geografii, z których każdy rozwija odmienne wzorce praktyki naukowej. Obecnie znaczenie mają przede wszystkim trzy następujące kierunki: regionalny, ekologiczny, przestrzenny.

Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

ANDEZYTY- możemy spotkać w Pienińskim Pasie Skałkowym Góra Wżar (pirokseny, amfibole, skalenie). Występują w formie pokryw lawowych lub przypowierzchniowych płytek- intruzje. Skały jasno- lub ciemnoszare. Prakryształy tworzą pirokseny lub amfibole. Na odcinku 18 km biegnącym od tej góry występuje 30 żył i kominów wulkanicznych zbudowanych z andezytów.

Rudy FE

RUDY Fe
1. Barwa – brunatna
2. Połysk – matowy
3. Rysa – biało szara
4. Stan skupienia – zbity
5. Łupliwość – wyraźna
6. Twardość – 4,5
7. Nazwa – SYDERYT (FeCO3)

1. Barwa – stalowo szara
2. Połysk – metaliczny
3.

Siedliska

Patrz załącznik