Geologia

Utylizacja rtęci.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Cel pracy i koncepcji
3. Wybrane zagadnienia dotyczące odpadów zawierających rtęć
4Charakterystyka rtęci
3.2 Toksyczność rtęci
3 Produkcja rtęci
3.4 Zużycie rtęci
3.5 Emisja rtęci
3.6 Usuwanie rtęci
4.

Warzywa i owoce (technologia i towarozanwstwo)

Charakterystyka i podział owoców.

Owoce należą do artykułów wysoko cenionych przez dietetyków i żywieniowców. Są one bowiem źródłem wielu witamin i związków mineralnych oraz błonnika. Ze względu na sezonowość zbioru krajowych owoców istnieje potrzeba ich utrwalania i przetwarzania.

Wiatr jako zjawisko przyrodnicze.

Polska, która stała się Stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, zobowiązana jest do opracowania i wdrożenia strategii stabilizacji, a później redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do oczekiwanych zmian klimatu działów gospodarki najbardziej zależnych od warunków klimatycznych.

Wulkanizm i Plutonizm

Najbardziej widomym przejawem wewnętrznego ciepła Ziemi są wulkany, owe niezwykłe góry dymiące, ziejące ogniem i potokami rozpalonej lawy. Zazwyczaj mają one kształt mniej lub więcej prawidłowego stożka z zagłębieniem w szczytowej części góry, zwanym kraterem. Wulkany od najdawniejszych czasów budzą zaciekawienie, podziw, ale i grozę niektóre wybuchy należały, bowiem do największych katastrof, jakie dotknęły ludzkość.

Wulkany

Wulkan to miejsce na powierzchni Ziemi, w którym wydobywają się (lub wydobywały) z głębi Ziemi produkty wulkaniczne. Wulkany występują jako pojedyncze wzniesienia lub tworzą górskie kompleksy wulkaniczne. Wulkan posiada kanał, którym dopływają z głębi Ziemi na powierzchnię produkty erupcji (lawa, materiały piroklastyczne, gazy wulkaniczne).