Analiza geologiczna mapy na podstawie przekróju geologicznego

SPIS TREŚCI


1. Wprowadzenie.......................................................................str. 2
2. Morfologia i hydrografia......................................................str. 2
3. Geologia................................................... ...............................str. 2-3
4. Struktura geologiczna...........................................................str. 3
5. Następstwo procesów geologicznych....................................str.4
6. Ocena terenu dla potrzeb posadowienia terenu..................str.4
7. Załączniki:
- mapa geologiczna 1:10000
- przekrój geologiczny 1:10000

I. Wprowadzenie


Niniejsze ćwiczenie pt. „ANALIZA GEOLOGICZNA PRZEKROJU GEOLOGICZNEGO NA PODSTAWIE MAPY” wykonano w ramach zajęć z geologii inżynierskiej.
Zleceniodawcą i prowadzącym owe zajęcia jest
prof. dr hab. Barbara Namysłowska-Wilczyńska.
Cel ćwiczenia:
- określenie warunków geologiczno- inżynierskich dla potrzeb posadowienia obiektu typu dom jednorodzinny.
Zakres wykonanego ćwiczenia:
- kolorowanie i analiza mapy
- wyznaczenia kąta i kierunku upadu
- wykreślenie przekroju geomorfologicznego na podstawie mapy
- opracowanie teoretyczne


II. Morfologia i hydrografia
Teren który przedstawia mapa jest terenem górzystym o wysokościach od 920m do 1160, z czego wynika, że maksymalna przedstawiona różnica wysokości na tym obszarze wynosi 240m.
Widoczne jest wzniesienia w południowo- zachodniej części mapki.
Na danym terenie występują trzy zbocza:
- dwa zbocza południowe o łagodnym spadku
- jedno nieco bardziej strome od strony południowej wzniesienia.
Na terenie przekroju widoczne sa dwa potoki:
-pierwszy z nich o kierunku południowo-wschodnim, mający swe źródło na wysokości
ok. 1030m n. p. m
- drugi o kierunku północno- wschodnim, które swe źródło ma na wysokości ok. 1040 m n.p.m.

III. Geologia

Oznaczie Pochodzenie Podłoże Wiek
A Kambr mułowce, iłowce,pisakowce 570 mln lat
B Ordowik mułowce, margle 510 mln lat
C Sylur mułowce, piaskowce 440 mln lat
D Dewon margle, piaskowce, wapienie 380 mln lat
E Karbon piaskowce, mułowce, węgiel kamienny 320 mln lat
K Kreda wapienie, margle, piaskowce 140 mln lat


Miąższości rzeczywiste:
a) U1
Strona lewa: B-100m
C- 40m
D- 140m
Strona prawa: B-120m
C-50m
D- 150m
b) U2

Strona lewa: B- 110m
Strona prawa:B-135m
C- 35m
D- 145m
c) U3
Strona lewa : B-135m
C- 35m
D- 145m
Miąższości pozorne:

a) U1
Strona lewa: D- ok.160m
E- ok.

Related Articles