Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania


1. Omów wybrany okres ontogenezy:


Pojęcie rozwoju osobniczego (ONTOGENEZA) człowieka - określamy jako przemiany rozwojowe organizmu, które zachodzą od chwili poczęcia ( tzn. zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik – powstanie zygoty) do kresu życia w starości ( śmierci).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Plan pracy:

Wstęp

1) Czym jest proces oogenezy

a) wyjaśnienie pojęć towarzyszących procesowi

- proces mitozy i mejozy
- komórki endodermalne
- pęcherzyki jajnikowe

Rozwinięcie

1)podziały mitotyczne oogoni
-wykształcenie oocytów pierwszego rzędu

2)wzrost oocytów pierwszego rzędu i pęcherzyków pierwotnych
-rola hormonów gonadotropowych

3) dopełnienie procesu oogenezy
-powstanie oocytu II rzędu
-podział mejotyczny oocytów II rzędu

Zakończenie

1) Niezwykłość procesu oogenezy i jej znaczenie genetyczne
2) Proces oogenezy a postępy w naukach biologicznych

Oogeneza jest procesem , który zachodzi w jajnikach i prowadzi do wytworzenia dojrzałych komórek jajowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Cechy życia organizmów: mają swoją wielkość i kształt; mają powierzchnię graniczącą z otoczeniem a więc są inne niż otoczenie; są zbudowane z białka i kwasów nukleinowych; są pobudliwe; mają metabolizm; mogą się rozmnażać.
Aby nazwać coś organizmem muszą zaistnieć wszystkie cechy życia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Budowa narządu żucia

-jama ustna
-język
-błona sluzowa jamy ustnej
-zęby
-mięśnie – mimiczne, żwaczowe, gnykowe, języka, podniebienia miękkiego
-staw skroniowo żuchwowy, niektóre kości twarzy – jażmowa, podniebienna
-naczynia krwionośne
-naczynia limfatyczne
-gruczoły ślinowe

2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Spis treści


1. Wprowadzenie
2. Przyczyny osteoporozy
3. Skutki osteoporozy
4. Profilaktyka
5. Bibliografia

WPROWADZENIE

Szkielet ssaków ukształtował się w drodze ewolucji do pełnienia kilku istotnych funkcji: lokomocyjnej, ochronnej w stosunku do ważnych narządów oraz utrzymywania minimalnej homeostazy.