Medycyna

Ośrodkowy układ nerwowy

O.U.N - OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY:

Neurofizjologia podstawy farmakokinetyki o.u.n:
O.u.n warunkuje równowagę w organizmie (homeostaza)
Rola o.u.n:
Odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
Regulowanie zwrotne na bodźce dostosowane do siły i rodzaju bodźca
Zapamiętywanie i przechowywanie w formie śladów informacyjnych wywołanych w pamięci

Podstawową jednostką morfologiczną i czynnościową układu nerwowego jest komórka nerwowa zwana neuronem.

Padaczka

Padaczka (inaczej epilepsja bądź też choroba św. Walentego) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wskutek nadmiernych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych komórkach nerwowych.

Parazytologia

NOTATKA ZROBIONA Z UWAGA... ZAJMUJE OK 17 STRON ALE WARTO PRZECZYTAÆ ZAWSZE MO¯NA ZNALE¬Æ CIEKAWE I POTRZEBNE INFORMACJIE

POZDRAWIAM

Patogeneza, profilaktyka i epidemiologia HIV- AIDS

Patogeneza, profilaktyka i epidemiologia HIV- AIDS

Wybrane zagadnienia medyczne i społeczne.

Wirusy ? Virales (z łac.) nie są komórkami tylko są tworami stojącymi na pograniczu między materią ożywioną a nieożywioną; ich dualizm (podwójna natura) sprowadza się do faktu, że poza organizmem swojego żywiciela nie wykazują żadnych cech życia, natomiast po wniknięciu do organizmu gospodarza doprowadzają do zmian chorobotwórczych w komórkach, czasami do zmian letalnych,(czyli śmiertelnych).

Pedagogika w pielęgniarstwie (w skrócie:) )

Działania pedagogiczne w pielęgniarstwie rozumiane są w dwóch aspektach:
1) działania i zadania realizowane w odniesieniu do pacjenta i osób z jego najbliższego otoczenia – funkcja wychowawcza,
2) działania i zadania realizowane na rzecz grupy zawodowej poprzez aktywny udział w kształceniu i doskonaleniu pielęgniarek oraz uczniów i studentów kierunków pielęgniarskich, także wymiana własnych doświadczeń zawodowych pomiędzy pielęgniarkami – funkcja kształcąca.