Medycyna

Pedagogika: werbalne, niewerbalne, bezpośrednie

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ (TECHNIKI WYCHOWAWCZE)
I Formy oddziaływań werbalnych.
II Formy oddziaływań niewerbalnych.
III Formy oddziaływań doraźnych.
I Formy oddziaływań werbalnych.
1.Wyzwalanie pomysłów ? ?burza mózgów?.
Zainicjowana i zorganizowana w klasie ?burza mózgów? przebiega na ogół zgodnie
z trzema następującymi po sobie etapami.

Pielęgnacja i Rehabilitacja po zawale serca

Budowa i położenie serca
Serce człowieka jest położone w centralnej części klatki piersiowej, przesunięte nieco w lewo od środka. W niezwykle rzadkich przypadkach jest położone po stronie prawej. Serce ma kształt stożka i jest wielkości pięści mężczyzny. Zbudowane z tkanki mięśniowej, na zewnątrz znajduje się błona otaczająca osierdzie.

Pielęgniarska ocena stanu pacjenta

Imię i nazwisko: BT
Wiek: 54
Płeć: K
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: średnie
Zawód: emerytka (wcześniej ekonomistka)
Miejsce zamieszkania: miasteczko
Nr Sali: 7

Pacjentka przebyła wiele poważnych chorób między innymi nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, przepuklina rozworu przełykowego, a ostatnio zawał.

Pielęgniarstwo- ściąga

Temperatura ciała-to wartość pomiarowa odczytywana na skali termometru. W Polsce pomiar ten odbywa sie w skali Celsjusza. Temp ciała ulega nieznacznym wahaniom w ciagu dnia, jej wzrost lub spadekmogą spowodowac różne czynniki. Temp ciała mierzy sie metodami wewnetrznymi i zewnetrznymi. W warunkach szpitalnych pomiar wykonuje sie 2 razy w godz rannych od 5-7 i wieczornych od 16-17.

Pielęgnierstawo zawód czy powołanie?

Pielęgniarstwo jest pięknym lecz trudnym i bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych,psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych. Jest to jeden z nielicznych zawodów do którego trzeba mieć powołanie.

Pielęgniarka musi się wykazać dużą cierpliwością, serdecznością, chęcią i gotowością służenia w każdej chwili choremu.