Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Patogeneza, profilaktyka i epidemiologia HIV- AIDS

Wybrane zagadnienia medyczne i społeczne.

Wirusy ? Virales (z łac.) nie są komórkami tylko są tworami stojącymi na pograniczu między materią ożywioną a nieożywioną; ich dualizm (podwójna natura) sprowadza się do faktu, że poza organizmem swojego żywiciela nie wykazują żadnych cech życia, natomiast po wniknięciu do organizmu gospodarza doprowadzają do zmian chorobotwórczych w komórkach, czasami do zmian letalnych,(czyli śmiertelnych).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Działania pedagogiczne w pielęgniarstwie rozumiane są w dwóch aspektach:
1) działania i zadania realizowane w odniesieniu do pacjenta i osób z jego najbliższego otoczenia – funkcja wychowawcza,
2) działania i zadania realizowane na rzecz grupy zawodowej poprzez aktywny udział w kształceniu i doskonaleniu pielęgniarek oraz uczniów i studentów kierunków pielęgniarskich, także wymiana własnych doświadczeń zawodowych pomiędzy pielęgniarkami – funkcja kształcąca.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Budowa i położenie serca
Serce człowieka jest położone w centralnej części klatki piersiowej, przesunięte nieco w lewo od środka. W niezwykle rzadkich przypadkach jest położone po stronie prawej. Serce ma kształt stożka i jest wielkości pięści mężczyzny. Zbudowane z tkanki mięśniowej, na zewnątrz znajduje się błona otaczająca osierdzie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ (TECHNIKI WYCHOWAWCZE)
I Formy oddziaływań werbalnych.
II Formy oddziaływań niewerbalnych.
III Formy oddziaływań doraźnych.
I Formy oddziaływań werbalnych.
1.Wyzwalanie pomysłów ? ?burza mózgów?.
Zainicjowana i zorganizowana w klasie ?burza mózgów? przebiega na ogół zgodnie
z trzema następującymi po sobie etapami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Imię i nazwisko: BT
Wiek: 54
Płeć: K
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: średnie
Zawód: emerytka (wcześniej ekonomistka)
Miejsce zamieszkania: miasteczko
Nr Sali: 7

Pacjentka przebyła wiele poważnych chorób między innymi nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, przepuklina rozworu przełykowego, a ostatnio zawał.