Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
NERWY CZASZKOWE zaczynają się mózgowiu (włókna ruchowe) i zwojach nerwów czaszkowych (włókna czuciowe). Nerwów czaszkowych jest 12par, wśród nich wyróżniamy nerwy czuciowe,ruchowe i mieszane.Niektóre nerwy czaszkowe, jak nerw okoruchowy,twarzowy,językowo-gardłowy i błędny posiadają również włókna przywspółczulne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
NERWY CZASZKOWE- nervi craniales
I nerw węchowy – n. olfactorius – czuciowy – rozpoczyna się w nabłonku pola węchowego jamy nosowej ( 15-20 nici ), kierują się do jamy czaszki przez blaszkę poziomą kości sitowej i wnikają do opuszki węchowej. Tam tworzą synapsy – komórki mitralne – których wypustki osiowe tworzą pasmo węchowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ochrona przeciwpożarowa: to zapobieganie i zwalczanie pożarów.
Przyczynami powstawania pożarów mogą być:
- wadliwa instalacja urządzeń elekt, lub nieprawidłowe używanie urządzeń instalacji urządzeń elekt.
- użytkowanie urządzeń elektrycznych przez różne osoby, - samowolne naprawianie
- nieostrożne zachowanie się wynikające z braku wyobraźni, zabawa dzieci zapałkami
- przechowywanie cieczy łatwopalnych lub parujących, w których są źródła otwartego ognia

W zakładach opiekuńczo wychowawczych muszą być:
- gaśnice i urządzenia przeciw pożarowe, musza być one sprawdzane raz na rok
- instrukcje przeciw alarmowe, tablice, znaki informacyjne
- ład i porządek na drogach komunikacyjnych służących do ewakuacji ludzi i mienia na wypadek pożaru.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
NERWY RDZENIOWE-powstaje z 2korzeni: 1)korzenia brzusznego ruchowego, który odchodzi od rogów przednich rdzenia kręgowego;2)korzenia grzbietowego czuciowego,który odchodzi ze zwoju rdzeniowego. Nerw rdzeniowy jest nerwem mieszanym czuciowo-ruchowym. Odchodzą od niego gałęzie:łączące(łączą nerw rdzeniowy ze zwojami pnia współczulnego),oponowe(przez otwory międzykręgowe wchodzą do kanału kręgowego i unerwiają oponę twardą rdzenia kręgowego),grzbietowe(unerwiają skórę grzbietu od potylicy do kości guzicznej i mięśnie głębokie grzbietu),brzuszne(tworzą parzyste spoloty-szyjny, ramienny,lędźwiowy,krzyżowy).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SŁUŻBOWA, CYWILNA, KARNA PIELĘGNIARKI:
Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność:
- prawną
- karną
- cywilną
- materialną
- służbową
- zawodową
- etyczną/moralną
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają:
- przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki i zawodu położnej
- Kodeks Pracy
- Kodeks Karny
- Kodeks Cywilny
- Regulaminy zakładowe
- Zakresy obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności na stanowisku pracy
- Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej.