Medycyna

Nerwy rdzeniowe

NERWY RDZENIOWE-powstaje z 2korzeni: 1)korzenia brzusznego ruchowego, który odchodzi od rogów przednich rdzenia kręgowego;2)korzenia grzbietowego czuciowego,który odchodzi ze zwoju rdzeniowego. Nerw rdzeniowy jest nerwem mieszanym czuciowo-ruchowym. Odchodzą od niego gałęzie:łączące(łączą nerw rdzeniowy ze zwojami pnia współczulnego),oponowe(przez otwory międzykręgowe wchodzą do kanału kręgowego i unerwiają oponę twardą rdzenia kręgowego),grzbietowe(unerwiają skórę grzbietu od potylicy do kości guzicznej i mięśnie głębokie grzbietu),brzuszne(tworzą parzyste spoloty-szyjny, ramienny,lędźwiowy,krzyżowy).

Ochrona przecwipożarowa - podstawowe wiadomości na temat pożaru, pierwsza pomoc

Ochrona przeciwpożarowa: to zapobieganie i zwalczanie pożarów.
Przyczynami powstawania pożarów mogą być:
- wadliwa instalacja urządzeń elekt, lub nieprawidłowe używanie urządzeń instalacji urządzeń elekt.
- użytkowanie urządzeń elektrycznych przez różne osoby, - samowolne naprawianie
- nieostrożne zachowanie się wynikające z braku wyobraźni, zabawa dzieci zapałkami
- przechowywanie cieczy łatwopalnych lub parujących, w których są źródła otwartego ognia

W zakładach opiekuńczo wychowawczych muszą być:
- gaśnice i urządzenia przeciw pożarowe, musza być one sprawdzane raz na rok
- instrukcje przeciw alarmowe, tablice, znaki informacyjne
- ład i porządek na drogach komunikacyjnych służących do ewakuacji ludzi i mienia na wypadek pożaru.

Odpowiedzialność zawodowa,służbowa,cywilna,karna pielęgniarki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SŁUŻBOWA, CYWILNA, KARNA PIELĘGNIARKI:
Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność:
- prawną
- karną
- cywilną
- materialną
- służbową
- zawodową
- etyczną/moralną
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają:
- przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki i zawodu położnej
- Kodeks Pracy
- Kodeks Karny
- Kodeks Cywilny
- Regulaminy zakładowe
- Zakresy obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności na stanowisku pracy
- Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej.

Odruchy u noworodka

ODRUCHY
1. Odruch płaczu,
2. Odruchy: szukania i ssania i połykania .Odruch szukania pojawia się 31 tygodnia życia, zanika 6 miesiąca. Odruch ssania pojawia się 34 tygodnia ciąży, zanika 36 miesiąca życia. Odruch połykania pojawia się34 tygodnia życia. Gdy tylko pogłaszczesz dziecko w policzek natychmiast odwróci główkę w jego stronę i otworzy szeroko usta w poszukiwaniu jedzenia, nawet, jeśli odnajdzie tylko palec zacznie go mocno ssać.

Ogólne zasady farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie a choroby współistniejące, naddciśnienie w ciąży, nadciśnienie w podeszłym wieku

* OGÓLNE ZASADY FARMAKOTERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO*


W monoterapii nadciśnienia zaleca się leki moczopędne, B(beta)-adrenolityki, antagonistów kanału Ca, inhibitory konwertazy angiotensynowej. W przypadku politerapii przeciwwskazane jest kojarzenie leków mających podobny mechanizm działania.