Ochrona przecwipożarowa - podstawowe wiadomości na temat pożaru, pierwsza pomoc

Ochrona przeciwpożarowa: to zapobieganie i zwalczanie pożarów.
Przyczynami powstawania pożarów mogą być:
- wadliwa instalacja urządzeń elekt, lub nieprawidłowe używanie urządzeń instalacji urządzeń elekt.
- użytkowanie urządzeń elektrycznych przez różne osoby, - samowolne naprawianie
- nieostrożne zachowanie się wynikające z braku wyobraźni, zabawa dzieci zapałkami
- przechowywanie cieczy łatwopalnych lub parujących, w których są źródła otwartego ognia

W zakładach opiekuńczo wychowawczych muszą być:
- gaśnice i urządzenia przeciw pożarowe, musza być one sprawdzane raz na rok
- instrukcje przeciw alarmowe, tablice, znaki informacyjne
- ład i porządek na drogach komunikacyjnych służących do ewakuacji ludzi i mienia na wypadek pożaru.
- ustalony tok postępowania na wypadek pożaru

W każdej placówce op-wych powinna być instrukcja p.poż według której:
- zatrudnieni zobowiązani są do zapob pożarom i zwalczaniu ich
- pracownik przed rozpoczęciem pracy ma obowiązek zapoznać się z instrukcją łączności przeciw pożarowej, środkami łączności alarmowej i obsługą podręcznego sprzętu
- w czasie pracy ma obowiązek przestrzegania przepisów p.poż głównie: a) nie używać kuchenek elektrycznych bez ustawienia na ogniotrwałej podstawce, z dala od materiałów łatwopalnych;
b) nie włączać do sieci elekt urządzeń, których działanie może wywołać przeciążenie;
c) nie pozostawiać pieców węglowych i gazowych bez nadzoru; nie naprawiać bezpieczników – zastępować nowymi;
d) nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu w obecności materiałów łatwopalnych; nie wyrzucać nie wygaszonych papierosów lub zapałek na podłodze;
f) nie tarasować drzwi zapewniających ewakuację i przejścia pierwszego piętra szerokości.
Postępowanie w razie pożaru:
1. Przebieg akcji zależy od zachowania personelu:
a) zachować spokój i opanowanie;
b) szybko podejmować decyzje;
c) uspokoić dziecko, nie panikować;
d) słuchać osób kierujących akcją, utrzymywać wzajemną łączność.
2. Rozpocząć alarm pożarowy: (zgodnie z instrukcją w danej placówce). Każdy, kto zauważy ogień, zadymienie lub swąd wszczyna alarm
3. Wyłączyć główny dopływ prądu
4. Zerwać i ugasić na podłodze firanki, zasłony.
5. Ratować w kolejności: ludzi, zwierzęta, mienie, żywność

Related Articles