Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
To leczenie ciepłem, które polega na dostarczeniu do ustroju energii cieplnej, głównie drogą przewodzenia i przenoszenia

Ciepło- energia bezładnego ruchu cząstek oraz energia wzajemnego oddziaływania atomów i cząstek. Jednostką jest kaloria.

Wymiana ciepła- przenoszenie energii cieplnej z jednego ciała na drugie.

Przewodzenie- polega na wyrównaniu energii kinetycznej cząstek w wyniku ich bezpośredniego zderzenia. Jest najbardziej charakterystyczne dla ciał stałych. Skóra jak i tkanka tłuszczowa stanowią dobrą warstwę izolacyjną, utrudniającą oddawanie ciepła otoczeniu drogą przewodzenia.

Przenoszenie- (dla gazów i cieczy)- polega ono na ruchu części środowiska gazowego lub ciekłego o różnych temperaturach, powstałym w wyniku zmniejszenia gęstości części środowiska o wyższej temperaturze, które jako lżejsze unosi się ku górze.

Promieniowanie- każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (O Kalwinów= 273,16oC) jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury w skali Kelwina. Długość fali promieniowania emitowanego przez ogrzane ciało jest odwrotnie proporcjonalna od jego temperatury bezwzględnej. Źródłem promieniowania cieplnego jest ruch molekularny cząstek.