Які невідомі МФО готові запропонувати безпроцентний кредит? В першу чергу, це нові організації України. Мама в декрете без денег знает, что так жить очень сложно. Именно поэтому рекомендуем взять кредит под 0.1 онлайн в Украине. Гроші в позики сьогодні отримати набагато простіше в ломбарді, ніж у банку. Проста мікропозика на банківську картку тому підтвердження. Взять и не отдавать срочный кредит онлайн с плохой кредитной историей нельзя. Тогда начнут звонить коллекторы. Процентные ставки на кредит на банковский счет колеблются в зависимости от микрофинансовой организации. В среднем это 2%.

Что делать в ситуации, когда нужны заемные средства, а залога нет? Взять займ на карту с автоматическим одобрением онлайн. Мгновенно без отказа круглосуточно получить студенческий кредит можно на кредитную карту. Онлайн оформление за 3 минуты. Якщо бабуся вміє користуватися інтернетом, вона зможе отримати кредит пенсіонерам онлайн. Заповнивши просту заявку. Что бы никто не узнал о вашей задолженности, нужно оформлять кредит без звонков онлайн на карту в Украине. За 5-10 минут. Легко дотягнути до заробітної плати допоможе кредит без перевірок і тужних дзвінків. Поспішайте звернутися в МФО.

Современные кредитные карты с лимитом и кешбэком от украинских банков на самых выгодных условиях. Изучайте рейтинги.

Acquisto con mastercard comprar cialis farmacia acquistare generico on line

Comprare farmacia ferrara kamagra in farmacia serve ricetta.

Generico farmacia milano bologna acquistare cialis 10 mg.

Comprare in svizzera napoli cialis senza la ricetta.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
GRUPA :
FIZJOTERAPIA II ROK


Diagnoza osobnicza i grupowa klasy III szkoły podstawowej nr. 32 we WrocławiuSPIS TRESCI:
I.ZAKRES DIAGNOZY OSOBNICZEJ
1.Rozwój fizyczny
2.Postawa ciała :
a)wady postawy tułowia
b)wady kończyn dolnych
3. Sprawność fizyczna
4.Zainteresowania aktywnością ruchową
5.Umiejętności
6. Wiadomości na temat gimnastyki korekcyjnej
7. Postawa wobec zajęć gimnastyki korekcyjnej
II.ZAKRES DIAGNOZY GRUPOWEJ


I DIAGNOZA OSOBNICZA

ROZWÓJ FIZYCZNY
Sprawdzamy na podstawie kryterium morfologicznego wtórnych cech płciowych wg. metody Wolańskiego lub siatek wentylowych-waga, wzrost.

lp imię i nazwisko ciężar ciała wysokość ciała
1 Dzidka
2 Zdzichu
3 Marian
4 Pankracy
5 Wiesława
6 Efrozyna
7 Abdul
8 Xi-gang
9 Derlei
10 Pierre
11 Alfonso
12 Lena

I. Ciężar ciała
Ciężar ciała dziecka mierzymy na wadze elektronicznej. Konfrontujemy z siatką centylową.
II. Wysokość
Pomiaru wysokości dokonujemy za pomocą taśmy mierniczej przymocowanej do ściany/antropomierza/korzystamy z badań wykonanych przez pielęgniarkę szkolną. Wynik konfrontujemy z siatką centylową.
Wnioski..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


II Postawa ciała

Postawę ciała dzieci diagnozujemy na podstawie metody punktowania Kasperczyka. W tej metodzie proponuje się obserwację następujących elementów:
w płaszczyźnie strzałkowej:
1.głowa
2.barki
3.łopatki
4.klatka piersiowa
5.brzuch
6.plecy
w płaszczyźnie czołowej – ustawienie przodem
1.barki
2.klatka piersiowa
3.kolana
w płaszczyźnie czołowej – ustawienie tyłem
1.barki
2.łopatki
3.kręgosłup
Za każdy element przyznaje się liczbę punktów- 0-5:
0 pkt- prawidłowy ukłąd osenianego elementu
1 pkt- niewielkie odchylenia od stanu prawidłowego
2-3 pkt- znaczne odchylenia od stanu prawidłowego
4-5 pkt – zniekształecnia dużego stopnia, zmiany oP charakterze strukturalnym(stan patologiczny)

I Ustawienie głowy:
0 pkt – ustawienie prawidłowe (nos niewysunięty poza pion przechodzący przez górną część rękojeści mostka)
1 pkt – głowa wysunięta do przodu (twarz niewysunięta poza pion przechodzący przez rękojeść mostka)
2 pkt – głowa silnie wysunięta do przodu
II Ustawienie barków:
0 pkt – stan prawidłowy (barki ustawione symetrycznie w płaszczyźnie czołowej, a w płaszczyźnie strzałkowej ich szczyty znajdują się na tylnej części szyi)
1 pkt – barki asymetryczne lub lekko wysunięte do przodu
2 pkt – barki silnie asymetrycznie wysunięte do przodu, ich szczyty znajdują się przed konturem szyi
III Ustawienie łopatek:
0 pkt – łopatki tworzą jednolitą płaszczyznę z powierzchnią pleców
1 pkt – łopatki odstają od płaszczyzny pleców więcej niż na jeden palec badanego
2 pkt – łopatki odstają od płaszczyzny pleców więcej niż na dwa palce badanego
IV Ustawienie i kształt klatki piersiowej:
0 pkt – klatka piersiowa dobrze wysklepiona (najdalej wysuniętą ku przodowi częścią ciała jest przednia ściana klatki piersiowej)
a) klatka piersiowa szewska:
1 pkt – spłaszczona
2 pkt – płaska ze śladami krzywicy
3 pkt – szewsko-lejkowata
b) klatka piersiowa kurza:
1 pkt – niewielkie zmiany kształtu o charakterze kurzym
2 pkt – kurza ze śladami krzywicy
3 pkt – kurza z dużymi zniekształceniami w postaci różańca pokrzywiczego i bruzdy Harrisona
V Ustawienie brzucha:
0 pkt – brzuch płaski
1 pkt – brzuch uwypuklony, niewysunięty poza linię klatki piersiowej
2 pkt – brzuch uwypuklonym, wysunięty poza linię klatki piersiowej
3 pkt – brzuch obwisły
VI Ukształtowanie kifozy piersiowej:
0 pkt – łagodnie zarysowany kształt kifozy piersiowej
a) kifoza piersiowa zwiększona:
1 pkt – kifoza piersiowa powiększona
2 pkt – kifoza piersiowa silnie powiększona
3 pkt – utrwalona hiperkifoza
b) kifoza piersiowa zmniejszona:
1 pkt – kifoza piersiowa spłaszczona
2 pkt – kręgosłup prosty, plecy płaskie
VII Ukształtowanie lordozy lędźwiowej:
0 pkt – łagodnie zarysowany kształt lordozy lędźwiowej
1 pkt – lordoza lędźwiowa nieznacznie pogłębiona
2 pkt – lordoza lędźwiowa silnie pogłębiona
3 pkt – utrwalona hiperlordoza
VIII Boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliozy):
0 pkt – kręgosłup prosty
1 pkt – skolioza niewielkiego stopnia
2 lub 3 pkt – skolioza znacznego stopnia z rotacją
4 lub 5 pkt – skrzywienie dużego stopnia z garbem żebrowym
IX Ustawienie kolan:
0 pkt – kończyny proste, kolana i pięty przylegające do siebie
a) kolana szpotawe:
1 pkt – kolana nieprzylegające do siebie na odległość 1 cm
2 pkt – kolana silnie szpotawe, nieprzylegające do siebie na odległość ponad 3 cm
b) kolana koślawe:
1 pkt – przyśrodkowe kostki oddalone od siebie o ponad 1 cm
2 pkt – kolana silnie koślawe, kostki przyśrodkowe oddalone od siebie o ponad 3 cm
X Wysklepienie stopy:
0 pkt – stopa dobrze wysklepiona
1 pkt – stopa spłaszczona
2 pkt – stopa płaska
3 pkt – stopa płasko-koślawa
Kategorie postawy ciała:
0 - 6 pkt - bardzo dobra
7 - 12 pkt - dobra
13 - 18 pkt - zła
19 - 24 pkt - bardzo zła


Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VIII
IX
X
Suma punktów

Wnioski..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III Sprawność fizyczna

Poziom sprawności fizycznej określamy na podstawie testu sprawności motorycznej. Opiera się on na 6 próbach.
2.Siła
a. rzut piłką 1kg w [m]
3.Moc
a. skok dosiężny w [cm]
b. skok w dal z miejsca w [cm]
2.szybkość
a. bieg 30 metrów w [s]
b. bieg 40 m w [s]
3.Zwinność
a. bieg z przewrotem w [s]


Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
1.
2a
2b
3a
3b
4
Suma pkt
Do analizy sprawności fizycznej uczniów może posłużyć także Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, który zawiera 8 prób. W tej diagnozie wykorzystamy dwie:
1.Bieg na dystansie 600 m
Sprzęt i pomoce:
Czasomierze, chorągiewki, pistolet startowy lub inne urządzenie startowe
Sposób wykonania:
Na komendę „na miejsca” badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej(start wysoki), na sygnał wybiega starając się pokonać wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie(w razie konieczności częśc trasy może maszerować)
Wynik:
Czas biegu zapisany z dokładnością do jednej sekundy

2.skłon tułowia w dół
Sprzęt i pomoce:
taboret lub ławka, linia z podziałką centymetrową umieszczona prostopadle do powierzchni taboretu tak, aby podstawa na której stoi badany oznaczona była jako 50 cm, liczby malejące na podziałce winny znajdować się powyżej taboretu
Sposób wykonania:
badany staje na taborecie tak, aby palce stóp były równo z krawędzią taboretu, stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych.
Z tej pozycji badany wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej przymocowanej linii poniżej krawędzi taboretu- pozycję tą utrzymuje przez 2 sek.
Wynik:
Zapisujemy najlepszy wynik z dwóch kolejnych skłonów( w cm)IV ZAINTERESOWANIA AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ( 5 pytań)
1. Co lubisz najchętniej robić po zajęciach lekcyjnych ?
2. Jaki jest Twój ulubiony sport ?
3. Czym się interesujesz ?
4. Czy lubisz zabawy ruchowe ?
4.Czy chciałbyś w przyłości być sportowcem ?

Wnioski::...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UMIEJĘTNOŚCI(kryteria wg. ,których będzie określany poziom danej umiejętności.)
1. Prawidłowe siedzenie przy zajęciach lekcyjnych :
· 1 pkt plecy wyprostowane, ściągnięte łopatki
· 1 pkt nogi równolegle do siebie
· 1 pkt obie ręce na biurku

2. Prawidłowe podnoszenie ciężarów:
· 1 pkt wykonanie przysiadu
· 1 pkt usztywnienie kręgosłupa przy wstawaniu – plecy proste, brzuch napięty
· 1 pkt uniesienie ciężaru poprzez wyprost nóg, bez pochylania tułowia

3.Prawidłowy stanie
· 1 pkt wyprostowany kręgosłup
· 1 pkt kąt widzenia równoległy do podłoża
· 1 pkt głowa w linii klatki piersiowej i stóp
Imię i nazwisko Dzidka Marian Zdzichu Pankracy Wiesława Afrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
1.
2.
3.
4.


WNIOSKI: :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI WIEDZA Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
(zestaw 10 pytań)

Za każdą poprawną odpowiedz – 1 pkt
2.czy wiesz z jakiego powodu uczestniczysz w zajęciach gimnastyki korekcyjnej?
3.czy wiesz jaki jest cel tych zajęć?
4.w jaki sposób podczas życia codziennego powstają boczne skrzywienia kręgosłupa- podaj 2 przykłady
5.czy silne mięśnie brzucha i pleców mają duży wpływ na utrzymanie przez ciebie prawidłowej postawy.
6.czy wiesz po co na zajęciach chodzić na palcach i piętach?
7.wymień 2 przykłady użycia woreczka z grochem na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej?
8.wymień co najmniej 3 przyrządy który wykorzystujesz na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.
9.czy pływanie jest szkodliwe dla osób z wadami postawy?
10.czy kręgosłup człowieka powinien być idealnie prosty?
czy brzuszki można wykonywać z wyprostowanymi nogami?

Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VIII
IX
X
Suma punktów

WNIOSKI::.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VII POSTAWA WOBEC ZAJĘĆ(zestaw 5 pytań, tabela z wynikami, wnioski dotyczące grupy)

1. Czy chętnie chodzisz na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?
a. tak( 2 pkt)
b. nie ( o pkt)
c. czasami tak( 1 pkt)

2.czy zajęcia te są ciekawe?
a. tak( 2 pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. czasem ( 1 pkt)

3.Czy lubisz nauczyciela od gimnastyki korekcyjnej?
a. tak ( 2 pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. tak sobie (1 pkt)

4.Czy na ostatnich zajęciach była jakaś zabawa/ gra którą lubisz?
a. tak( 1 pkt)
b. nie( o pkt)

5.Czy jesteś grzeczny na zajęciach i słuchasz się nauczyciela?
a. tak ( 2pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. czasami(1 pkt)

6.Czy chciałabyś w następnym roku chodzić na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?
a. tak (1 pkt)
b. nie( 0 pkt)

7.Czy na zajęcia chodzą Twoi ulubieni koledzy, koleżanki?
a. tak(1 pkt)
b. nie( 0 pkt)

8.Czy nudzisz się na zajęciach?
a. tak( 0 pkt)
b. nie( 2 pkt)
c. czasami( 1 pkt)

9.Czy starasz się wykonywać ćwiczenia tak, jak każe nauczyciel?
a. tak, zawsze ( 2 pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. czasem, jak ćwiczenie jest ciekawe (1 pkt)

10.Czy denerwujesz się gdy nie wychodzi Ci jakieś ćwiczenie?
a. tak, uważam ze jest nieciekawe( 0 pkt)
b. nie, próbuję dalej(2 pkt?
Czasmi( 1 pkt)


Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VIII
IX
X
Suma punktów


WNIOSKI:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II DIAGNOZA GRUPOWA (TEST SOCJOMETRYCZNY J.L. MORENO)

Zgadnij, kto to jest?
1. To jest ktoś, kto ma najwięcej kolegów.
.................................................................................................................................................
2. To jest ktoś, kto jest zawsze wesoły i uśmiechnięty.
.................................................................................................................................................
3. To jest ktoś, kto ma kłopoty w nauce.
.................................................................................................................................................
4. To jest ktoś, kto boi się Pani nauczycielki.
.................................................................................................................................................
5. To jest ktoś, kto jest koleżeński.
.................................................................................................................................................
6. To jest ktoś, kto zawsze potrafi wszystko dobrze zorganizować.
.................................................................................................................................................
7. To jest ktoś, kto jest najsilniejszy w klasie.
.................................................................................................................................................
8. To jest ktoś, kto umie opowiadać ciekawe rzeczy.
.................................................................................................................................................
9. To jest ktoś, kto jest często niegrzeczny na lekcjach.
.................................................................................................................................................
10. To jest ktoś, kto nie ma przyjaciół.
.................................................................................................................................................
11. To jest ktoś, kto jest nieśmiały.
.................................................................................................................................................