Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Obróbki blacharskie
Obróbki blach wykonywane są najczęściej z blachy cynkowanej łączonej pomiędzy sobą na rąbki leżące. Obróbki blacharskie obejmują:
1. wykonywanie kołnierzy przy kominach
2. zabezpieczenia koszy
3. pokrycia okapów
4. obróbki włazów dachowych
5. obróbki murów ogniowych
6. zabezpieczenie ław kamieniarskich
7. fartuchy podokienne
8. zabezpieczenie gzymsów


1. w kominach często występują uskoki – to zakłada się kołnierz z blachy wysokość kołnierza minimum 15cm, szer. 60 – 70 cm. Jeżeli kołnierz nie znajduje się u kalenicy to w górnej części wchodzi na pokrycie, a w dolnej za pokrycie, szer.min.15cm i odgięta jest krawędzi ku dołowi. Uformowanie brzegu kołnierza zależy od rodzaju pokrycia, przy ryciu blachą kołnierz przylutowuje się do pokrycia. Przy kryciu blachą kołnierz wykonany jest z papy uszczelnionej.
2. Obróbka koszy- arkusze blachy wchodzą pod pokrycie, jeżeli dach jest kryty papą, to blachę wsuwa się na szerokość 15 cm pomiędzy warstwy papy. Połączenia prostopadłe do spadku wykonywane są na zakład 10-12 cm, który jest lutowany.
3. Obróbka murów ogniowych- wykonuje się ja podobnie do obróbki kominów, jeżeli wysokość muru jest mniejsza od 30 cm to mur jest osłonięty całkowicie blachą przy większej wysokości mur z wierzchu pokrywany jest papą, a następnie mocuje się blachę, krawędzie blachy wsuwa się tak, aby tworzyły okapnik, miejsca mocowania blachy zabezpiecza się czapeczkami.
4. Obróbka włazu dachowego- wzdłuż krawędzi przybija się listwy trójkątne. Uszczelnia się papą oraz blachą. Blacha ułożona jest z 3 stron pod papą natomiast od strony okapu znajduje się na okryciu.
5. Podpory ław kominiarskich- zabezpiecza się kołnierzami w postaci obracanych lejków. Dodatkowo uszczelnia się kitem asfaltowym.
6. Okapy i gzymsy zabezpiecza się podobnie jak mury ogniowe
7. Przepisy BHP dotyczące obróbki blacharskiej
Dekarze powinni cechować się dobrym zdrowiem, przechodzić badania okresowe, przy robotach dekarskich nie wolno zatrudniać młodocianych mężczyzn chorych na padaczkę, zawroty głowy, skurcze mięśni. Prace na dachach mogą być prowadzone przy dobrych warunkach atmosferycznych tzw. Prędkość wiatru mniejsza od 10 m/s, dobra widoczność , brak opadów. Roboty prowadzone od ulicy muszą być zabezpieczone daszkami, teren ogrodzony. Przy pochyleniu większym od 20% do pracy używa się pasów ochronnych. Nie wolno zrzucać materiałów, a drobne materiały powinny znajdować się w specjalnym pojemniku. Szczególnie należy uważać pry stosowaniu gorącego lepiku. Nie wolno palić stosują roztwory asfaltowe z rozpuszczalnikami. Należy zwracać uwagę czy w pobliżu nie ma przewodów elektrycznych. Ostrożnie posługiwać się narzędziami mechanicznymi.