Technologia maszyn

Metody i sposoby napraw części maszyn

Regeneracja części - działanie polegające na przywróceniu właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym. Może ona mieć charakter obróbki kompleksowej, w wyniku której przywraca się częściom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości niezbędne do dalszej pracy. Stosuje się ją zwłaszcza wtedy gdy, nie ma nowej, zastępczej części oraz wtedy gdy odpad jest uciążliwy dla środowiska (np.

Naddatki obróbkowe

Naddatki obróbkowe
Naddatkiem obróbkowym nazywamy warstwę materiału, którą usuwa się w trakcie dorobki w celu otrzymania części zgodnej z rysunkiem technicznym.
Rozróżniamy dwa rodzaje naddatków:
naddatek między operacyjny który usuwamy w danej operacji np.: toczeniu szlifowaniu, frezowaniu itp.

Najnowszy system suszenia powierzchni lakierowanych

Firma powstała w 1982 roku i zajęła się produkcją pomp lakierniczych, w roku 1985 przekształciła się w firmę VERTEK a następnie w 1994 roku powstała VERTEK Group srl, której prezesem jest Alfonso Zamper.
W ciągu 20 lat działalności wprowadziła wiele innowacyjnych technologii w zakresie lakierowania i suszenia.

Napowietrzanie tlenem zanieczyszczonych zbiorników wodnych

NAPOWIETRZANIE TLENEM ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKOW WODNYCH


Mimo, że na ziemi mamy dużo wody, jej dystrybucja nie jest równomierna. Często ludzie toczą prawdziwe bitwy, aby pozyskać to bezcenne dobro. Problemy wody na świecie łączą się w dużej mierze z warunkami geograficznymi występującymi na danym terenie.