Technologia maszyn

Obrabiarki sterowane numerycznie

Obrabiarka może być sterowana ręcznie, półautomatycznie i automatycznie. Przy sterowaniu automatycznym wszystkie czynności gł. i pomocnicze związane z obróbką, włącznie z zamocowaniem i zdejmowaniem przedmiotu obrabianego, są wykonywane samoczynnie (bez udziału człowieka) i cyklicznie. Obrabiarka półautomatyczna lub automatyczna może być sterowana programowo sekwencyjnie lub numerycznie (cyfrowo).

Opisz budowe i zasade działania różnych typów sadzarek

Opisz budowę i zasadę działania różnych typów sadzarek.

Na wysokie plony dobrej jakości wpływ ma wiele czynników, jednak jednym z podstawowych jest dobrej jakości rozsada. Powinna być ona zdrowa, krępa, z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym oraz zahartowana przed sadzeniem. Niezależnie czy jest to rozsada rwana, czy przygotowana w paletach wielokomórkowych, powinna być w jak najkrótszym czasie wiosną posadzona w pole.