Technologia maszyn

Wielkości charakterystyczne silnika

Każdy silnik spalinowy możemy scharakteryzować poprzez podanie kilku jego podstawowych wielkości.
Należą do nich:

1. Wymiary silnika
2. Stopień sprężania
3. Prędkość obrotowa, moment obrotowy, moc
4. Sprawność
5. Zużycie paliwa
6.

Walcowanie

WALCOWANIE


Sposób obróbki plastycznej polegający na odkształcaniu metali i ich stopów w wyniku nacisku wywieranego przez obracające się walce lub przemieszczające się szczęki. W wyniku walcowania poza zmianą kształtu, polegającą najczęściej na wydłużeniu materiału z jednoczesnym zmniejszeniem jego przekroju poprzecznego, następuje także zmiana struktury materiału, a tym samym jego właściwości mechanicznych i fizykochem.

Utylizacja odpadów pochodzenia gumowego

Utylizacja odpadów pochodzenia gumowego
Agregat do utylizacji organicznych odpadów i otrzymania przy tym alternatywnych rodzajów paliwa.
Opis
Instalacja składa się z kilku węzłów i agregatów :
1 Blok rozdrobnienia odpadów na frakcji 5*5*5 MM przeznaczony do przygotowania elementów organicznych (PTM, IHST, inne odpadki) przed wejściem w przestrzeń roboczą reaktora i ma wydajność 250-300 kg/godz.

Urządzenia do zadawania pasz bydłu.

W hodowli bydła tak rzeźnego jak i mlecznego duże ułatwienie stanowi zmechanizowanie prac związanych z przygotowaniem i zadawaniem pasz. Bydło w odróżnieniu od trzody chlewnej otrzymuje dość urozmaicony pokarm. Pasze zjadane przez bydło można podzielić na: objętościowe suche ( siano , słoma ) objętościowe soczyste ( zielonki, kiszonki, okopowe ) treściwe ( śruta i mieszanki ) oraz prasowane ( granulowane lub brykietowane ).

Foliogramy wraz z opisem schematów kinematycznych obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie).

Tokarka uchwytowa TZC 32N ze sterowaniem numerycznym kształtowym jest to tokarka krajowej produkcji, której łoże wraz z suportem krzyżowym jest nachylone do poziomu pod kątem 45 ?. Sześciopozycyjna głowica nożowa umożliwia zamocowanie narzędzi służących do obróbki powierzchni zewnętrznych i otworów.