Technologia maszyn

Dobór łożysk tocznych

Praca polegała na doborze łożysk tak aby spełniały wymagane parametry

Energia odnawialna z fermentacji beztlenowej odpadów organicznych

ENERGIA ODNAWIALNA Z FERMENTACJI BEZTLENOWEJ ODPADÓW ORGANICZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 30 maja 2003 r. DzU nr 54, poz 348/1997 – Prawo energetyczne) do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł zalicza się, niezależnie od parametrów technicznych, źródła energii elektrycznej lub cieplnej pochodzące ze źródeł odnawialnych, a w szczególności ze źródeł wytwarzających energię z biomasy.

Ergonomia

w związku z tym,że nie bardzo jest w co tu wkleić tą ergonomię ( chodzi mi o dział ) wrzuciłam ją tuta..
W załączniku znajduje się kilkadziesiąt najważniejszych chaseł z ergonomii

Ergonomia modernizacja stanowiska pracy -mechanik samochodowy

W załączniku znajduje się projekt modernizacji stanowiska pracy

Foliogramy wraz z opisem schematów kinematycznych obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie).

Tokarka uchwytowa TZC 32N ze sterowaniem numerycznym kształtowym jest to tokarka krajowej produkcji, której łoże wraz z suportem krzyżowym jest nachylone do poziomu pod kątem 45 ?. Sześciopozycyjna głowica nożowa umożliwia zamocowanie narzędzi służących do obróbki powierzchni zewnętrznych i otworów.