Technologia maszyn

Szczegółowy program szkolenia wstepnego- ogólnego

praca w załączniku

Szkło i jego zastosowanie w pojazdach samochodowych.

Praca w zalaczniku. prosze o Wasze komentarze. Pozdrawiam

Techniki wytwarzania oraz przyrządy pomiarowe

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia pomiarowe podzielono na dwie grupy: wzorce miar i przyrządy pomiarowe. Do wzorców miar zalicza się wszystkie narzędzia pomiarowe, które odtwarzają jedną lub wiele znanych wartości danej wielkości, np. przymiary, odważniki, menzury.
W przeciwieństwie do wzorców miar przyrządy pomiarowe są wyposażone w przetworniki, które spełniają różne funkcje, np.

Technologia budowy maszyn

Technologia budowy maszyn to dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn, mechanizmów, instalacji przemysłowych, urządzeń i konstrukcji oraz środkami realizowania tych technik.
W węższym sensie chodzi tu o metody nadawania odpowiedniego kształtowania (obróbki) materiałów oraz zapewnianie produktom odpowiednich charakterystyk.

Technologia maszyn- ściąga

1. Opisz, co to jest proces produkcyjny.
Proces produkcyjny – część procesu produkcji, który składa się z działań prowadzących do wytworzenia wyrobu w danym zakładzie z: materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. Składa się z procesów: technologicznego, kontroli jakości, transportu, magazynowania, regeneracji, remontu itp.