Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Utylizacja odpadów pochodzenia gumowego
Agregat do utylizacji organicznych odpadów i otrzymania przy tym alternatywnych rodzajów paliwa.
Opis
Instalacja składa się z kilku węzłów i agregatów :
1 Blok rozdrobnienia odpadów na frakcji 5*5*5 MM przeznaczony do przygotowania elementów organicznych (PTM, IHST, inne odpadki) przed wejściem w przestrzeń roboczą reaktora i ma wydajność 250-300 kg/godz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
WALCOWANIE


Sposób obróbki plastycznej polegający na odkształcaniu metali i ich stopów w wyniku nacisku wywieranego przez obracające się walce lub przemieszczające się szczęki. W wyniku walcowania poza zmianą kształtu, polegającą najczęściej na wydłużeniu materiału z jednoczesnym zmniejszeniem jego przekroju poprzecznego, następuje także zmiana struktury materiału, a tym samym jego właściwości mechanicznych i fizykochem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
WIERCENIE
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Każdy silnik spalinowy możemy scharakteryzować poprzez podanie kilku jego podstawowych wielkości.
Należą do nich:

1. Wymiary silnika
2. Stopień sprężania
3. Prędkość obrotowa, moment obrotowy, moc
4. Sprawność
5. Zużycie paliwa
6.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sprawozdanko