Europa i Świat XVI-XVII wiek

Reformy Piotra I

Reformy w Rosji:

- reformy oświaty
- budowa nowej stolicy (Sankt Petersburga)
- wprowadzenie zachodnich obyczajów na dwór rosyjski
- reforma armii
- ufundowanie petersburska akademia nauk przez cara

Reformy w Austrii:

-podzieleni

Rozprawka- Kontrreformacja:Prześladowanie Protestantów czy Odnowa Kościoła??

Kontrreformacja (reforma katolicka), to nurt odnowy Kościoła katolickiego w reakcji na wystąpienie protestantyzmu ,powstałego w wyniku reformacji w XVI w,przez którą KRK utracił niepodwarzalny autorytet,wpływy w krajach oraz pieniądze z podatków,przeciw którym burzyli się ludzie. Utworzono poszczególne instytucje w celu odnowy kościoła, ale czy kontrreformacja miała na celu odnowić kościół czy tez prześladować protestantów? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć.

Rozbiory Polski

- Konfederacja Barska zakończyła się I rozbiorem polski na jej czele stał Józef Pułaski i Michał Krasiński (1768) 1772- Rosja, Austria i Prusy podpisały I akt rozbiorowy polski (propozycja to wyszła od Fryderyka II) Przebieg powstania kościuszkowskiego: 1794- Ambasador rosyjski nakazał zmniejszenie liczby wojska polskiego.

Rewolucja w Angli XVII w. - esej

Zacznijmy od Stuartów - Karola I oraz Jakuba I którzy podczas swoich rządów prowadzili do ustanowienia absolutyzmu; rozwiązywali parlamenty następnie ich nie powołując, nakładali podatki bez zgody parlamentu oraz nie posiadali akceptacji w społeczeństwie.A! Zapomniałam wspomnieć, mówimy o XVII w.

Rewolucja burżuazyjna w Anglii

W XVII w. Na Wyspach Brytyjskich narastał konflikt między dążącym do władzy absolutnej królem (głową kościoła anglikańskiego), a parlamentem, w większości wyznania purytańskiego, czyli odmiany kalwinizmu, która nie uznawała zwierzchnictwa anglikańskich biskupów. Karol I Stuart próbował rządzić bez zwoływania wrogiego sobie parlamentu, ale w obliczu wybuchu buntu w Szkocji (też był jej królem) oraz potrzeby ustanowienia nowych podatków na wojny z buntownikami został zmuszony to uczynić.