Wojna trzydziestoletnia

(1618-1648),wojna o prymat w Europie między katolickimi cesarzami z dynastji Hasburgów(Austria,Hiszpania) a obozem protestanckim na terytorium Niemic i jego sprzymierzeńcami.Przeciw Cesarzowi Ferdynandowi II,Hiszpanii i Lidze Katolickiej stanęły Szwecja,Dania,Francja oraz unia protescancka.Wojne zakończył pokój westflaski w 1648- za zwyciężców uznano Szwecje i Francje.

Wojna doprowadziła do rozdrobnienia terytorialnego Niemiec(liczne państewka i księstwa przy osłabieniu władzy cesarskiej).

Related Articles