I Wojna Światowa

Dlaczego bitwa warszawska w 1920 r. nazywana jest cudem nad Wisłą ?

Bitwa warszawska zwana też cudem nad Wisłą wybuchła 12 sierpnia 1920 r. Zwana jest tak, ponieważ w momencie, gdy wojska polskie ponosiły klęskę, Józef Piłsudzki przeprowadził manewr odskrzydlający Armię Czerwoną. Marszałek zgromadził w rejonie rzeki Wieprz sześć dywizji piechoty. Reszta sił polskich w tym czasie broniła podejść do Warszawy i linii dolnej Wisły.

I Wojna Światowa 1914-1918

Bezpośrednim powodem I Wojny Światowej był zamach na księcia Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda i jego żonę księżną Zofię. Stało się to 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie(Bośnia). Austro-Węgry mając poparcie Niemiec, postawiły Serbii warunki i zagroziły, że w razie ich niespełnienia wypowiedzą im wojnę.

I Wojna Światowa

Wybuch I wojny światowej w 1914 r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali zwolennicy opcji austro-węgierskiej; powołali w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy, który przystąpił do organizowania Legionów Polskich (Legiony Polskie w I wojnie światowej).

I Wojna Światowa

I Wojna Światowa - konflikt zbrojny (28 lipca 1914 – 11 listopada 1918)[2] pomiędzy Ententą, do której należały Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Stany Zjednoczone (od 1917) a Państwami Centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

I Wojna Światowa

Wybuch I wojny światowej w 1914 r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali zwolennicy opcji austro-węgierskiej; powołali w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy, który przystąpił do organizowania Legionów Polskich (Legiony Polskie w I wojnie światowej).