Faszyzm

1, Przywódca:
• Benito Mussolini
• Data urodzenia 29 lipca 1883 Data śmierci 28 kwietnia 1945
• premier królestwa włoch od 31 października 1922do 25 lipca 1943
• Przynależność polityczna Narodowa Partia Faszystowska
• Przywódca Włoskiej Republiki Socjalnej od 23 września 1943
do 26 kwietnia 1945
• Był synem kowala i nauczycielki
2,Partia:
• Narodowa Partia Faszystowska
• utworzona w listopadzie 1921 roku przez Benito Mussoliniego włoska partia faszystowska
• Partia zaprzestała działalności wraz ze śmiercią Mussoliniego i upadkiem Włoskiej Republiki Socjalnej (1945)
3, Sytuacja przed:
• W 1915 roku Włochy przystąpiły do wojny po stronie ententy. Liczyły na zyski terytorialne. Tereny przyznane Włochom po zakończeniu wojny w 1919 nie zadowoliły ich. Kraj był zadłużony i ogarnięty kryzysem gospodarczym. Wybuchały strajki, chłopi wzajemnie dzielili się ziemiami na własną rękę , żołnierzy wracający z frontu bekało bezrobocie. W 1919r. Benito Mussolini założył Związek Walki, który w 1921 przekształcił się w Narodowa Partia Faszystowska
4, Przejecie władzy
• W październiku 1922r 40 tysięcy uzbrojonych faszystów, ubranych w czarne koszule, ruszyło z różnych miejscowości Włoch ku stolicy. Celem tego marszu na Rzym było przejęcie władzy w państwie. Z faszystami sympatyzowała większość armii i polityków, pragnących zaprowadzenia większości w kraju porządku Oran położenia tamy wpływom komunistów. Król Włoch przestraszył się i nim „czarne koszule” dotarły do wiecznego miasta, zaproponował Mussoliniemu stanowisko premiera. Duce – czyli „ wódz” jak nazywali go zwolennicy, przybył do Rzymu koleją by stanąc na czele nowego rządu
5,Sytuacja po:
• W pierwszym okresie rządów faszyści nie rozwiązali żadnej partii ale zwalczali je wszystkie a najzacieklej komunistów i socjalistów. Bezkarnie organizowano napady i egzekucje na działaczy lewicowych. Aby usprawnić akcje terrorystyczne rozwiązano gwardię królewską a na jej miejsce utworzono milicję (Milicja Ochotnicza Bezpieczeństwa Narodowego ) - organ zbrojny partii faszystowskiej podległy bezpośrednio wodzowi. Wkrótce tez powołano Wielką Radę Faszystowską jako najwyższy organ w hierarchii faszystowskiej. W skład jej wchodzili ministrowie i wiceministrowie.
• W 1926 r. wydano ustawy specjalne, które pozwalały na likwidację wszystkich partii oprócz faszystowskiej.
• Dla przeciwników politycznych powstały obozy koncentracyjne, wprowadzono zesłania.
• Ministrem był początkowo Mussolini. Wydal on w kwietniu 1927 r. Kartę Pracy, która regulowała stosunki pracy,
ubezpieczenia, płatne urlopy, zakazywała strajku i lokautu. Dla strajkujących przewidziano wysokie kary pieniężne
• W ramach polityki socjalnej ustanowiono system opieki nad matką
i dzieckiem. 1925 r. utworzono specjalnie w tym celu organizację, która zajmowała się propagowaniem więzi rodzinnych, podniesieniem liczby urodzeń, zmniejszeniem śmiertelności wśród dzieci i matek.
• Powstała organizacja dziecięca ,,Balilia”, która miała zająć się wychowaniem młodych chłopców na posłusznych i wiernych duce faszystów.
Okres dyktatury faszystowskiej we Włoszech to również osiągnięcia ekonomiczne i kulturalne. Wymienić trzeba: rozwój robot publicznych budownictwa szkół, domów kultury, stadionów, dróg, linii kolejowych, prace melioracyjne, regulacje rzek. Jednym z większych osiągnięć socjalnych było organizowanie wczasów pracowniczych oraz upowszechnienie sportu wśród młodzieży i dorosłych. W sferze gospodarczej największym osiągnięciem było osuszenie i zagospodarowanie Bagien Pontyjskich. Podjęto prace wykopaliskowe i rekonstrukcje wielu zabytków. Wszystkie te inwestycje
w znacznym stopniu zmniejszyły bezrobocie.


PEŁNA WERSJA W ZAŁĄCZNIKU

Related Articles