II Wojna Światowa

II wojna światowa (pojęcia, postacie, daty)

AK – Armia Krajowa, konspiracyjne siły zbrojne utworzone na ziemiach polskich podczas II woj. świat.

AKCJA A-B – akcja polegająca na likwidacji inteligencji polskiej, przeprowadzana w Generalnym Gubernatorstwie wiosną i latem 1940 r.

AKCJA „BURZA”– akcja polegająca na walce Polaków z wycofującymi się Niemcami, w miarę zbliżania się Armii Czerwonej

AL – Armia Ludowa, konspiracyjna komunistyczna organizacja wojskowa PPR

BCh – Bataliony Chłopskie, konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego ruchu ludowego

DELEGATURA RZĄDU NA KRAJ - tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r.

II wojna światowa w Nowym Sączu i okolicach (Łososina Dolna, Rożnów, Tęgoborze)

II wojna światowa w Nowym Sączu:
Druga wojna światowa rozpoczęła się dla miasta 6 września 1939 roku. Nowego Sącza broniły dwie kompanie piechoty i jednia bateria artylerii. Po zaciętej walce Niemcy wkraczają do Sącza 7 września. Rozpoczyna się tragiczny okres okupacji.
Już w październiku rozwinęła się działalność konspiracyjna, polegająca głównie na przerzucie żołnierzy na południe do Węgier, a stamtąd do nowo tworzących się jednostek sił polskich we Francji.

II wojna światowa- kampania wrześniowa (długie)

Kampania wrześniowa 1939
Kampania wrześniowa jest pierwszym etapem II wojny światowej. Rozpoczęła się ona 1 września 1939 (zbrojnego ataku Niemiec na Polskę), a zakończyła 6 października 1939 (kapitulacja SGO Polsie). Na Polskę najechał trzy państwa: Niemcy, ZSRR i tylko teoretycznie niepodległa Słowacja.

II wojna światowa- kampania wrześniowa (skrót)

Niemieckie przygotowania do ataku na Polskę.
U podłoża konfliktu polsko - niemieckiego w 1939 roku leżały dążenia Trzeciej Rzeszy do włączenia Gdańska do państwa niemieckiego oraz do utworzenia eksterytorialnej drogi i linii kolejowej przez polskie Pomorze (tzw. "korytarz" miał łączyć Niemcy z Prusami Wschodnimi).

II wojna światowa- pojęcia i daty

Dobra jest z tego ściąga ;)

W dniu 23 sierpnia 1939 r. Ribbentrop i Mołotow podpisali w Moskwie dokument,
który był formalnie układem o nieagresji między Niemcami a ZSRR.
Dodatkowy tajny protokół do tego paktu, odkryty w archiwach niemieckich dopiero po wojnie, całkowicie zmieniał jednak charakter porozumienia.