Okres międzywojenny

Stalinizm w Polsce

Stabilizację w władzy w powojennej Polsce przebiegała podczas utrwalania się podziału
świata na dwa bloki kapitalistyczny-czyli zachodni i komunistyczny będący, jak powiedział to w 1946 roku w Fulton Churchil za żelazną kurtyną, Wśród rosnących napięć i groźby wybuchu wojny, ograniczenia wszelkich kontaktów gospodarczych czy kulturalnych Stalin planował zunifikowania Europy Wschodniej i Środkowej, ponieważ we wszystkich tych krajach złamana została już wszelaka opozycja i komuniści przejęli stery rządów,
Pierwszym krokiem ku unifikacji było utworzenie w 1947 roku w Szklarskiej Porębie Kominformu, ośrodka wydającego dyrektywy, którym miały się podporządkować inne partie w krajach satelickich.

Ustroje

Nacjonalizm to ideologia polityczna, której wyznawcy za najwyższą wartość uznają własny naród.

Socjalizm to ideologia postulująca państwową własność głównych gałęzi przemysłu, kapitału i ziemi oraz równe prawa członków społeczeństwa do korzystania ze wspólnych dóbr.

Szowinizm to pogląd, według którego własny naród, rasa bądź płeć są lepsze od innych.

Ustalenie granic Polski. Powstania śląskie. Plebiscyty.

ODBUDOWA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Wolność zawitała na ziemie polskie z końcem października i początkiem listopada. W wojskach okupacyjnych - zwłaszcza austro-węgierskich - wzmogło się rozprzężenie. Po podpisaniu zawieszenia broni, na ulicach Warszawy i innych miast okupowanych przez Niemcy oddział powstałej w 1914 r.

Twórcy niepodległego państwa Polskiego

Lokalne ośrodki władzy
-Rada Regencyjna ( W-wa)
-Polska Komisja Likwidacyjna(Kraków)
-Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (Lublin)
-Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego ( Cieszyn )
-Naczelna Rada Ludowa (Poznań)

Przekazywanie władzy J.Piłsudskiemu
11 listopad 1918 Rada Regencyjna przekazała władzę J.

Traktat wersalski i nowy ład w europie

Traktat Wersalski i nowy ład w Europie

1 Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec
-Niemcy mają nowa nazwe: republika Wersalska.
-Niemcy zostału zmuszone do rezygnacji z lotnistwa wojskowego, czołgów i marynarki wojennej.
-Ich armia mogła liczyc najwyżej 100 tys, zołnierzy zawodowych.