Okres międzywojenny

Ustalenie granic Polski. Powstania śląskie. Plebiscyty.

ODBUDOWA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Wolność zawitała na ziemie polskie z końcem października i początkiem listopada. W wojskach okupacyjnych - zwłaszcza austro-węgierskich - wzmogło się rozprzężenie. Po podpisaniu zawieszenia broni, na ulicach Warszawy i innych miast okupowanych przez Niemcy oddział powstałej w 1914 r.

Ustroje

Nacjonalizm to ideologia polityczna, której wyznawcy za najwyższą wartość uznają własny naród.

Socjalizm to ideologia postulująca państwową własność głównych gałęzi przemysłu, kapitału i ziemi oraz równe prawa członków społeczeństwa do korzystania ze wspólnych dóbr.

Szowinizm to pogląd, według którego własny naród, rasa bądź płeć są lepsze od innych.

W kleszczach Hohenzollernów- Brandenburgia i Prusy Książęce a Rzeczpospolita.

W 1 połowie XVIIw. Hohenzollerowie uzyskali ustępstwa ze strony Polaków, a u progu wojny 30-to letniej doprowadzili do połączenia w swym ręku władzy Bradndenburgii i w Prusach Książęcych. Przestali udzielać pomocy zbrojnej królowi polskiemu oraz składać hołd lenny. Dzięki pokojowi westfalskiemu otrzymali część Ppomorza Zachodniego i Szczecina.

Wojny

W XVII Rzeczpospolita prowadziła wiele wojen min. z Rosją, Turcją i Szwecją, które przyniosły duże straty terytorialne. Wojny spowodowały wyludnienie znacznych terenów i spadek liczby ludności. Wzrosło zacofanie gospodarcze. Miasta były zniszczone. Następstwa wojen polsko-szwedzkich, polsko-rosyjskich i polsko-tureckich były do siebie podobne.

Wojny Perskie

* Hoplici - ciężko zbrojna piechta
* Falanga - zwarty szyk Hoplitów

490r. p.n.e. - MARATON
30 tys. armia perska króla Dariusza została pokonana przez 11 tys. armię Miltiadesa

480r. p.n.e. - TERMOPILE
perski król Kserkses zaatakował przsmyk górski broniony przez króla Sparty Leonidasa

" Przechodniu, idż powiedz Sparcie żeśmy polegli poszłuszni jej prawom"

480r.