Oświecenie (XVIII wiek)

Rzeczpospolita w XVII wieku

Mapka do jednego z największych sprawdzianów w 2 klasie gimnazjum.
Walki Z Turcją, Rosją, Szwecją i Kozakami.
Przy każdej miejscowości jest rok, przywódca i przeciwnik (ROS.-Rosja, TUR.-Turcja, SZW.-Szwecja, KOZ.-Kozacy).

Rozbiory Rzeczpospolitej

Cała praca wraz z mapkami, gotowa do wydruku jest załączona.

Rozbiory

1 rozbiór
Data-05,08,1772
Państwa zaborcze- Rosja, Prusy, Austria
Zagarnięte ziemie- Rosja- ziemie białoruskie na Dźwiną i Dnieprem, Prusy ? pomorze bez Gdańska i Torunia, Warmię i część Wielkopolski, Austria ? dużą część Małopolski, ziemie ukraińskie
Zatwierdzenie -3

Rosja, Austria, Prusy w XVIII w. Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?

Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?
Rosja w XVIII w.
W XVIII wieku największymi władcami byli Piotr I Wielki i Katarzyna II Wielka. Przeprowadzono reformy administracyjne i prowadzono politykę ekspansywną (zdobywanie nowych terenów). Wprowadzono samodzierżawie - monarchie absolutną.

Rewolucja francuska sciąga i powtórzenie

siciąga

Styczeń 1789– Król Ludwik XVI po 170latach zwołuje stany generalne chcąc podwyższyć podatki stan trzeci żąda wspólnych obrad król się Nie zgadza stan3 obraduje w Sali do gry w Piłke
17 czerwca 1789- stan3 mianuje się zgromadzeniem narodowym.
20 czerwca 1789- Zgromadzenie narodowe oświadcza że nie rozejdzie się do póki nie powstanie konstytucja.