Czy mimo klęsk powstań narodowych można mówić o ich pozytywnych skutkach? - rozprawka.

Celem mojej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: ?Czy mimo klęsk powstań narodowych można mówić o ich pozytywnych skutkach??
Będę starała się bronić tezy, iż można mówić o pozytywnych skutkach powstań narodowych.
Jestem pewna, iż pozytywnym skutkiem powstań jest uwłaszczenie chłopów. Uwłaszczenie było niezbędnym warunkiem wkroczenia na drogę rozwoju kapitalistycznego uwalniało, bowiem chłopów od przywiązania do ziemi i pozwalało zasilić miasta potrzebujące rąk do pracy. Ponadto oznaczało modernizację i unowocześnianie samego rolnictwa, od tej pory, bowiem na wsi panowały warunki rynkowe, gdzie liczyła się jakość i wydajność gospodarstwa.
Nie należy zapominać również o tym, iż powstania stanowiły przełomowy moment w tworzeniu się nowoczesnego państw polskiego. Polacy wykazali gotowość do poświęceń oraz umiejętności do stworzenia sprawnego aparatu państwowego. Wreszcie skończył się okres ujarzmiania Polaków ich własnymi rękami.
Jako przykładem posłużę się Wiosną Ludów. Mimo że Wiosna Ludów zakończyła się klęską, to stanowi ważne wydarzenie w dziejach Europy, ponieważ został podważony autorytet władców poprzez wymuszenie na nich reform politycznych, np. nadania konstytucji. Rozwinęła się świadomość wielu narodów i umocniła wola walki o niepodległość, wzrosły wpływy burżuazji w niektórych krajach. Zostały usunięte przeżytki średniowieczne na wsi.
Wszystko to prowadzi do wniosku, iż mimo klęsk powstań możemy mówić o ich pozytywnych skutkach. Każda sytuacja ma dwie strony medalu. Moim zdaniem największym pozytywnym skutkiem powstań było to, iż nastąpiło wewnętrzne wzmocnienie Polaków.

Niektóre fragmenty pochodzą ze sciaga.pl oraz z Wikipedii.
Za wszelkie błędy przepraszam.

Related Articles