Polska i Świat w XIX wieku

Daty

11.11.1918- Odzyskanie niepodległości przez Polskę,
1921- konstytucja marcowa, traktat Ryski,
1922- śmierć Narutowicza, IV układ w Rapallo, marsz na Rzym,
1924- śmierć Lenina, reforma walutowa Grabski
1925- układ w Locarno, wojna celna z Niemcami,
1926- przewrót majowy, uchwalenie noweli sierpniowej,
1932- podpisanie polsko-radzieckiego paktu o nieagresji,
1933- Hitler dochodzi do władzy,
1934- podpisanie polsko-niemieckiego paktu o nieagresji, noc długich noży,
1935- śmierć Piłsudskiego, konstytucja kwietniowa,
1936- wojna domowa w Hiszpanii, remilitaryzacja Nadrenii,
1938- oderwanie od Czechosłowacji Zaolzia i przyłączenie go do Polski, konferencja w Monachium, Aneksja
Austrii przez Niemcy,
1939- pakt Ribentrop- Mołotow,
1917- wybuch rewolucji rosyjskiej.

Daty, wynalazki, dzieła, opis zaborów, hymn. Przygotowanie do testu z XIX wieku

Wynalazca Wynalazek, odkrycie

Tomasz Edison Elektryczność (żarówka)
George Stepkenson Kolej (powóz)
Etiene Lenoir Samochód (silnik spalinowy)
Bracia Wright Samolot
Robert Fulton Statek parowy
Samuel Morse Telegraf
Aleksander Graham Bell Telefon
Wilhelm Roentgen Promienie roentgena
Maria Skłodowska- Curie Pierwiastki promieniotwórcze (polon, rad)
Ludwik Pasteur Odkrycie bakterii
Marconi Radio
Bracia Lumiere Kinematograf
Emil Berliner Gramofon


zabór pruski
Najważniejsze miasta: Poznań, Gdańsk, Opole
Charakterystyka zaboru:
- dobrze rozwinięte rolnictwo
- liczne zakłady górnicze, hutnicze i metalowe na Śląsku
- dobrze rozwinięta sieć kolejowa

zabór rosyjski
Najważniejsze miasta: Warszawa, Lublin, Bialystok
Charakterystyka zaboru:
- liczne zakłady włókiennicze, górnicze, hutnicze i metalowe
- średnio rozwinięta siec kolejowa

zabór austriacki (Galicja)
Najważniejsze miasta: Kraków, Lwów
Charakterystyka testu:
zacofana, biedna wieś
- słabo rozwinięta sieć kolejowa
- możliwość swobodnego rozwoju kultury i nauki polskiej
- rafinerie i kopalnie soli

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
Juliusz Słowacki Kordian
Fryderyk Chopin Polonezy, mazurki, nokturny
Bolesław Prus Lalka
Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem
Stanisław Moniuszko Opery: "Halka" i "Straszny Dwór"
Jan Matejko Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski
Henryk Sienkiewicz Trylogia (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski), Krzyżacy, Quo Vadis
Józef Chełmoński Tematyka obrazów- życie i kultura ludu polskiego
Maria Konopnicka Rota
Artur Grottger Tematyka obrazów- tragedia powstania styczniowego
Stanisław Wyspiański Dramaty: "Noc listopadowa", "Wesele", "Warszawianka"

Fabryka- zakład produkcyjny z praca zmechanizowaną
Maszyna parowa- urządzenie wykorzystujące energię pary wodnej skonstruowane przez Jamesa Watta
Trójpolówka- stosowany w średniowieczu i pierwszych wiekach nowożytnych system uprawy ziemi
Płodozmian- system uprawy stosowany współcześnie
Proletariat- robotnicy pracujący w fabrykach
Burżuazja- właściciele fabryk
Wiosna ludów (1848-1849)- szereg prób rządów absolutnych
Warsztat rzemieślniczy- niewielki zakład, w którym mistrz z czeladnikami i uczniami wytwarza produkty
Manufaktura- zakład, w którym praca ręczna została podzielona tak, aby każdy z pracowników wykonywał inna czynność
Urbanizacja- szybki rozwój miast wynikający z rozwoju gospodarczego
Rewolucja przemysłowa- przejście od pracy ręcznej do stosowania systemu pracy zmechanizowanej
Uwłaszczenie- nadanie własności ziem chłopom?
Praca organiczna- działanie na rzecz gospodarki, kultury i nauki podczas III rozbioru polski
Germanizacja- proces wynaradawiania w zaborze pruskim, polegający na zakazaniu używania języka polskiego, próbowaniu, by Polacy zapomnieli o swojej kulturze i niepodległej ojczyźnie
Rusyfikacja- proces wynaradawiania w zaborze rosyjskim, polegający na zakazaniu używania języka polskiego, próbowaniu, by Polacy zapomnieli o swojej kulturze i niepodległej ojczyźnie
rugi pruskie- usunięcie z państwa pruskiego polskich robotników, przybyłych do pracy z zaboru austriackiego i rosyjskiego

DATY
• 1769r.

Dlaczego przełom XIX i XX wieku nazywano szczęśliwą epoką?

Przełom XIX i XX wieku do dziś przez historyków uważany jest za jeden z najbardziej spokojnych i postępowych okresów w dziejach ludzkości. Był to czas głębokich przemian, który obejmował wszelkie dziedziny działalności człowieka, począwszy od edukacji, a skończywszy na nauce i chociażby medycynie.

Dlaczego upadła Rzeczpospolita ?

?Dla czego upadla Rzeczpospolita??
Starając się napisać ten referat jak najlepiej postanowiłam poszukać informacji w wielu źródłach. Pierwsza rzeczą, jaką zrobiłam to było pójście do mojego taty, który uwielbia historie Polski i często mi pomaga. Powiedział wszystko, co wiedział na ten temat, starał się mi wytłumaczyć, po czym stwierdził, że tego się nie da opisać w paru słowach.

Drzewo genealogiczne Habsburgów

W załączniku znajduje się część drzewa geanealogicznego Habsburgów.