Polska i Świat w XIX wieku

Rusyfikacja i Germanizacja

RUSYFIKACJA:
1) zniesiono wszystkie wyzsze urzedy Królestwa i zastapiona je rosyjskimi
2) zlikwidowano osobny budzet i sadownictwo
3) zamknieto warszawska Szkole Glówna, a zamiast niej otwarto rosyjski uniwersytet
4) od 1874r. rzadzil wojskowy general-gubernator, który mógl bez sadu zamknac podejrzanego w wiezieniu lub zeslac na Syberie
5) nazwe: Królestwo Polskie zastapiono okresleniem Kraj Przedwislanski
6) po 1885r.

Równouprawnienie kobiet

Równouprawnienie kobiet.

a) Sytuacja kobiet w społeczeństwie rolniczym.

W tradycyjnym społeczeństwie rolniczym istniały zajęcia uważane za wyłącznie męskie, bądź wyłącznie kobiece. Pozycja prawna kobiety w społeczeństwie i w rodzinie zależała od kultury panującej w danym kraju, zazwyczaj jednak mężczyźnie przysługiwały większe prawa.

Skutki działalności białego człowieka na terytoriach kolonialnych

SKUTKI POZYTYWNE:

1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach
2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii
3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami
4) Upowszechnienie oswiaty
5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa
6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez Anglików


SKUTKI NEGATYWNE:

1) Wojna opiumowa Wielkiej Brytanii z Chinami
2) Bunty niewolników kolonii byly skazane na niepowodzenie ze wzgledu na przewage techniczna Europejczyków
3) Powstanie Mahdiego w Sudanie, w wyniku którego zginelo ponad 20000 powstanców
4) Uzaleznienie chinskiej gospodarki od panstw Europejskich, Stanów Zjednoczonych i Japonii
5) Konflikty Anglików z Francuzami o wplywy w Sudanie
6) Spory miedzy mocarstwami kolonialnymi, które byly jedna z przyczyn wybuchu I Wojny Swiatowej
7) Rozpowszechniajacy sie w XIXw.

Skutki powstania listopadowego 1830r.

Skutki powstania listopadowego:

a) kulturalne
Mikołaj I zamknął polskie uniwersytety w Wilnie i warszawie, Liceum Krzemiennickie, wszystkie gimnazja w Krolestwie Polskim
zlikwidowano warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a zbiory należące do uniwersytetu warszawskiego zostały wywiezione do Petersburga
na ziemiach zabranych rusyfikowano szkolnictwo, ograniczono nauczanie polskiego i historii polskiej

b) polityczne
Mikołaj I zlikwidował autonomię polityczna Królestwa, konstytucje, zastepując ją Statutem Organicznym
zlikwidował posli sejm, armię, budżet oraz odrębną koronację w Warszawie
jesienią 1813r.

Sposoby walki z zaborcą

W XIX wieku Polacy nie posiadali własnego Państwa, żyli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. Państwa te postanowiły, że nigdy nie dopuszczą do odbudowy państwa polskiego. Polacy byli prześladowani, ze względu na swoje polskie pochodzenie. Nie pogodzili się jednak ze swoją sytuacją. Bardzo pragnęli żyć we własnym wolnym kraju.