Polska Piastów

Początki państwa polskiego. Materiał powtórzeniowy dla gimnazjum z zadaniami

w załączniku

Poczet królów i książąt polskich.

Dynastia Piastów:

Mieszko I (ok.960-992)
Bolesław Chrobry (992-1025)
Mieszko II Lambert (1025-1034)
Kazimierz I Odnowiciel (1034-1058)
Bolesław II Szczodry (1058-1079)
Władysław I Herman (1079-1102)
Bolesław III Krzywousty (1102-1138)
Władysław II Wygnaniec (1138-1146)
Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173)
Mieszko III Stary (1194-1202)
Kazimierz II Sprawiedliwy (1177-1194)
Leszek Biały (1194-1227)
Władysław Laskonogi (1228)
Henryk I Brodaty (1232-1238)
Konrad I Mazowiecki (1241-1243)
Bolesław V Wstydliwy (1243-1279)
Leszek Czarny (1279-1288)
Przemysł II (1295-1296)
Władysław Łokietek (1306-1333)
Kazimierz III Wielki (1333-1370)
Zbigniew (1102-1107)
Mieszko I Plątonogi (1210-1211)
Henryk II Pobożny (1238-1241)
Henryk IV Probus (1288-1290)
Bezprym (1301)
W okresie rozbicia dzielnicowego książętami zwierzchnimi byli książęta panujący w Krakowie.

Poczet Władców Polski - od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

Mieszko I (ok. 960 – 992)

Pierwszy historyczny władca o którym posiadamy wiarygodne informacje. Scalił 20 plemion Słowiańskich, by stworzyć jedne państwo z siedzibą w Wielkopolsce. Około 960 r. objął rządy, do terenów jego państwa zaliczano Mazowsze, Kujawy, Wielkopolskę i prawdopodobnie Pomorze Gdańskie.

Pieśń o Kazimierzu III Wielkim

1. Kiedy na tronie polskim zasiadał wielu doradców przy sobie miał.
On jednak twardą ręką sam władał , bo bardzo kraj swój umocnić chciał.
Że dyplomata był z niego tęgi
Zaświadczyć mogą kroniki księgi
Więc mu przydomek potomni dali
I Kazimierzem Wielkim nazwali
Ref.

Piastowscy Księżęta Śląska Lubuskiego

Książęta śląska lubuskiego między rokiem 1165, a 1504:

1. Henryk I Brodaty - ur. między 1165 a 1170, zmarł w 1238 roku.
2. Henryk II Pobożny - ur. między 1191 a 1204, zginął 1241 roku.
3. Bolesław II Rogatka Łysy - ur. między 1220 a 1225, zmarł w 1278 roku.
4. Konrad I - ur.