Polska Piastów

Chrzest Polski

Mieszko 1 przyjął chrzest 966r co zapewniło państwu Mieszka miejsce wśród państw chrześcijańskiej,
zabezpieczając je przed przymusową chrystializacją, a także przyczyniło się do jego wewnętrznego zespolenia. Mieszko zdecydował w 965 r na przymierze z Czechami i małżeństwo z Księżniczką Dobrawą,
a za pośrednictwem czeskim zdecydował się przyjąć chrzest.

Chrzest Polski: znaczenie, przyczyny i skutki

Chrzest Polski nastąpił w 966 roku. Najpierw ochrzcił się władca Mieszko I, a następnie rozpoczął się proces chrystianizacji całej Polski. Przyjmuje się, że ten proces trwał do początku XIII wieku, a według niektórych źródeł nawet do XVII w. Na przełomie wieku X-XI rozpoczęto budowę kościelnej organizacji.

Czy słusznie Kazimierz otrzymał przydomek 'Wileki"

Kazimierz objął Polskę we władzę w bardzo trudnym okresie. Okresie, który mógł za sprawą władcy zniszczyć kraj. Kazimierz dołożył starań, by jednak Polska urosła w dawną potęgę, zaczęła znów coś znaczyć i mogła śmiało walczyć o to, co naprawdę jej się należało. Kraj nie był zwartą ziemią. Był pomieszany, wyniszczony i nie w całości zjednoczony.

Daty od 966 - 1370, Polska Piastów, Przymus drożny, prawo składu

966-chrzestPolski
972-bitwaPodCedynią
997-śmierćWojciecha
999-papiezSylwesterII utworzył
arcybiskupstwo w Gnieźnie
1002-OttonIII umiera
1003-Boleslaw zajmuje Pragę
1018-zawarcie sojuszy w Budziszynie
Między polską-niemcami
1025-koronacja Boleslawa,śmierć
I koronacja mieszka II
1076-kor.

Dlaczego król Kazimierz Wielki otrzymał swój przydomek

Kazimierz Wielki był synem Władysława Łokietka. Kazimierz został koronowany na króla w roku 1333. Dzięki jego umiejętnej polityce zagranicznej zażegnał konflikty z Czechami i Krzyżakami ,zawarł również sojusz z Węgrami. Wzniósł on wiele zamków i dużą ilość miast ogrodził murami obronnymi. Jak mówi przysłowie „Zastał Polskę drewnianą , a zostawił murowaną” co oznacza że wiele budowli i miast było słabych.