Polska Piastów

Dlaczego króla Kazimierza obwołano Wielkim?

Króla Kazimierza obwołano Wielkim nie tylko ze względu na jego wysoki wzrost (nie mniej jednak, to także wpłynęło na przydomek władcy Polski). Jednym z powodów były liczne wojny prowadzące do dwukrotnego poszerzenia granic państwa. Niektóre ziemie Kazimierz utracił- chociażby Pomorze Gdańskie i Śląsk.

Drzwi gnieźnieńskie, Gniezno

Drzwi gnieźnieńskie przeznaczone do katedry w Gnieźnie odlane zostały w brązie około 1170 - 1180 najprawdopodobniej przez artystów znad Mozy, którzy nie tylko ulegali wpływom sztuki swych czasów, a sięgali także po wzorce antyczne. Realistyczna znajomość szczegółów pozwala przypuszczać, że dzieło to powstało w Gnieźnie.

Dynastia Piastów

Mieszko I
- zjednoczenie plemion, powstanie państwa polskiego
- Chrzest polski (966r.)
- Bitwa pod Cedynią (972r.)
- Dagome Index (991/992r.)
- Terytorium: Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, Pomorze, Małopolska, Śląsk

Bolesław Chrobry
- koronacja w Gnieźnie (1o25r.

Dynastia Piastów

Pierwszym piastem był Siemowit, ale nie jest on znaczącą osobą. Dopiero jego wnuk Mieszko I połączył 9 plemion: Pomorzanów
Polanów (z tego plemienia się wywodził)
Mazowszanów
Lędzianów
Wiślanów
Opolanów
Ślążanów
Dziadoszanów i
Bobrzanów
Jednak dopiero jego syn Bolesław Chrobry został w 1025r.

Dynastia Piastów- historia

Otton I Wielki cesarzem - 962

Mieszko I ok. 960-992

• chrzest Polski - 966
• wojna pod Cedynią - 972
• przyłączenie Małopolski, Śląska i Pomorza - 990
• utworzenie biskupstwa w poznaniu - 968

Państwo Mieszka stanowiły Wielkopolska Kujawy i Mazowsze.