Polska Piastów

Bolesław Chrobry

Na początku swego panowania Bolesław Chrobry utrzymywał poprawne stosunki z Cesarstwem. Jednak na początku swego panowania musiał walczyć o władzę z Odą i jej synami. W tym czasie rozprawił się też z opozycją możnych, dwóch z nich, Odylena i Przybywoja kazał oślepić. Po wygnaniu z kraju Ody uczestniczył w wyprawie Ottona III na Obodrytów w 995 roku.

Gotyk

Kościół ten jest murowany z cegły, trójnawowa asymetryczna hala bez wież. Prezbiterium jest wydłużone prostokątne, jego wschodnia elewacja jest zwieńczona trzema ośmiobocznymi wieżyczkami, z których środkowa jest wyższa od pozostałych. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniają ażurowe szczyciki złożone ze sterczyn i wimperg.

Historia Piastów

Otton I Wielki cesarzem - 962

Mieszko I ok. 960-992

? chrzest Polski - 966
? wojna pod Cedynią - 972
? przyłączenie Małopolski, Śląska i Pomorza - 990
? utworzenie biskupstwa w poznaniu - 968

Państwo Mieszka stanowiły Wielkopolska Kujawy i Mazowsze.

Imperium Osmańskie, Prusy, Inflanty, Demokracja Szlachecka.

Imperium Osmańskie, Prusy, Inflanty, Demokracja Szlachecka....