Polska Piastów

Kazimierz Wileki. Dlaczego nosił taki przydomek?

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki" ?
Kazimierz Wielki 1310-1370.
Kazimierz Wielki był synem Władysława Łokietka i księżnej Jadwigi. Urodził się w 1310 roku w Krakowie. Zmarł w 1370 roku. Na tronie zasiadł w wieku 23 lat, po śmierci ojca. Był ostatnim przedstawicielem dynastii Piastów.

Mieszko 1

Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. Z relacji Galla Anonima możemy poznać owiane legendą dzieje dynastii piastowskiej przed panowaniem Mieszka I i tak, dowiadujemy się, iż jeden z przodków Mieszka, Siemowit w drodze zamachu stanu na panującego w Gnieźnie księcia przejął władzę, zapoczątkowując rządy nowej dynastii.

Mieszko I

Urodzony (922-945,zm. 25 maja 992r)
Mieszko I był pierwszym władcą Polski pochodzący ze słowianskiego rodu Piastów.
W 965r Mieszko ożenił się z Czeską księżną Dobrawą, dzięki niej Mieszko w 966r poraz pierwszy przyjoł chrzest , potem mieszko rozkazał wprowadzić chrześcijanstwo w całej Polsce, pomagał mu biskup Jordan przysłany przez papieża.

Mieszko I i Bolesław Chrobry jako budowniczowie Polski

Historia Państwa Polskiego związana jest z panowaniem Dynastii Piastów, która sprawowała władzę od 960 r. do 1370. Pierwszym historycznym władca z tej dynastii był Mieszko I –„BUDOWNICZY PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ”, który jako pierwszy połączył ziemie plemion polskich, dając również początek pierwszej dynastii królów polskich, która sprawowała władzę ponad 500 lat.

Najwybitniejszym władcą spośród pierwszych Piastów od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego był...- Kazimierz Wielki

Magdalena Krajewska, kl. Ib, nr.9

Najwybitniejszym władcą spośród pierwszych Piastów od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego był...

Kazimierz Wielki.

Kazimierz Wielki panował w latach 1333-1370, obejmując tron po ojcu w wieku 23 lat. Rozpoczął on swoje panowanie od koronacji, potwierdzającej suwerenność Polski.