Panowanie Bolesława Śmiałego

Gdy umarł Kaźimierz Wielki władze w Polsce przejął jego syn Bolesław. Polska za tamtych czasów byla bardzo ślina. Kraj byl 'scalony' a wladza książąt mocna.W tamtym czasie w pańswtwie była bardzo korzystna sytuacja więc śmiało mogła rozwijać się gospodarka i mógl kwitnąć handel.A to sprzyjało wzbogacaeniu sie księcia który dzieki temu zyskal środki do prowadzenia róźnego rodzaju polityki międzynarodowej. Jednym z ważniejszych postanowień a raczej dokonań Bolesława Smiałego było to że uniezależnił kraj od narodu Niemieckiego a był to moment w którym prowadzono konflikt między papieżęm a cesarstwem w którym to Bolesław odpowiedzial się po stronie papieża.Dzięki tej decyzji król mógł odrestałrować metropolię gnieździeńską oraz zyskać zgodę na swoją koronację.Koronacja Bolesława odbyla się w Gnieźnie w roku 1076.Bolesław został trzecim królem Polski wraz po Bolesławie Chrobrym i Mieszku II. Poprzez ten nagły wzrost władzy centralnej został wywołany spisek możnych a to spowodowało to że król musiał uciekać z kraju.

Related Articles