Poczet królów i książąt polskich.

Dynastia Piastów:

Mieszko I (ok.960-992)
Bolesław Chrobry (992-1025)
Mieszko II Lambert (1025-1034)
Kazimierz I Odnowiciel (1034-1058)
Bolesław II Szczodry (1058-1079)
Władysław I Herman (1079-1102)
Bolesław III Krzywousty (1102-1138)
Władysław II Wygnaniec (1138-1146)
Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173)
Mieszko III Stary (1194-1202)
Kazimierz II Sprawiedliwy (1177-1194)
Leszek Biały (1194-1227)
Władysław Laskonogi (1228)
Henryk I Brodaty (1232-1238)
Konrad I Mazowiecki (1241-1243)
Bolesław V Wstydliwy (1243-1279)
Leszek Czarny (1279-1288)
Przemysł II (1295-1296)
Władysław Łokietek (1306-1333)
Kazimierz III Wielki (1333-1370)
Zbigniew (1102-1107)
Mieszko I Plątonogi (1210-1211)
Henryk II Pobożny (1238-1241)
Henryk IV Probus (1288-1290)
Bezprym (1301)
W okresie rozbicia dzielnicowego książętami zwierzchnimi byli książęta panujący w Krakowie.

Dynastia Przemyślidów:

Wacław II Czeski (1300-1305)
Wacław III Czeski (1305-1306)

Dynastia Jagiellonów:

Władysław II Jagiełło (1386-1434)
Władysław III Warneńczyk (1434-1444)
Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492)
Jan I Olbracht (1492-1501)
Aleksander Jagiellończyk (1501-1506)
Zygmunt I Stary (1506-1548)
Zygmunt II August (1548-1572)

Królowie elekcyjni: (Elekcja- wybór króla)
Henryk Walezy (1573-1574)
Anna Jagiellonka (1575)
Stefan Batory (1576-1586)
Zygmunt III Waza (1587-1632)
Władysław IV Waza (1632-1648)
Jan II Kazimierz (1648-1668)
Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673)
Jan III Sobieski (1674-1696)
August II Mocny (1709-1733)
Stanisław Leszczyński (1733-1736)
August III Sas (1733-1763)
Stanisław August Poniatowski (1764-1795)

Related Articles