Pojęcia - historia

Ważne Słowa

Umowa społeczna - łączy w sobie wiele różnych teorii filozoficznych, których tematem są umowy dorozumiane, przy pomocy których ludzie tworzą narody i utrzymują porządek społeczny Prezydent - najwyższy urząd w państwie będącym republiką. Konstytucja - akt prawny Burżuazja - mieszkańcy miast Rewolucja – przewrót Monarchia konstytucyjna - forma władzy w państwie, gdzie jej zakres, zarówno dotyczący monarchy (władcy) jak i organów przedstawicielskich ludu koalicja - sojusz państw w celu wspólnego prowadzenia wojny przeciwko innemu państwu lub grupie państw Jakobini - lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji. Terror - stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika Rozbiór - podział terytorium pomiędzy inne państwa Konfederacja – grupa utworzona przez partię, państwa albo miasta dla osiągnięcia określonych celów Insurekcja - zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej. Kosynierzy – zwyczajowe określenie ochotniczych oddziałów wojskowych uzbrojonych w kosy bojowe Abdykacja - to dobrowolne lub wymuszone przedwczesne zrzeczenie się przez panującego władzy i przysługujących mu z tego tytułu praw.

Related Articles