Porwanie papieża- wielka schizma

Porwanie papieża
Podstawą tego najdłuższego w dziejach Kościoła konfliktu był konflikt pomiędzy królem Francji, Filipem IV Pięknym a papieżem Bonifacym VIII (właściwie Benedetto Gaetani). Król za wszelką cenę dążył do podporządkowania sobie papiestwa, na co nie mógł wyrazić zgody ten drugi. W dodatku Bonifacy VIII wydał bullę, w której zabraniał nakładania podatków na duchowieństwo bez zgody papieża. Szczególnie to było wielką kością niezgody. Filip podjął się próby scalenie wszystkich ziem francuskich. Potrzebował jednak ogromnych sum pieniędzy, a jego skarbiec świecił pustkami. Stąd też nawet odwołał się do przedstawicieli Stanów Generalnych, które zwołał w 1302 roku, aby uzyskać ich zgodę na opodatkowanie duchownych, aby cała odpowiedzialność nie spoczęła na jego osobie. Bonifacy VIII naraził się także głosząc wyższość władzy duchownej nad świecką. W momencie kulminacyjnym Filip Piękny rozkazał swojemu kanclerzowi pojmać papieża i uwięzić go w Anagni. Chociaż wypuszczono go wkrótce na wolność, to jednak Bonifacy nie wytrzymał szoku i zmarł w 1303 roku.
Przeniesienie stolicy do Awinionu
Dwa lata później został wybrany nowy papież, kandydat króla francuskiego, Bertrand de Got, który przyjął imię Klemensa V. Pod naciskiem Filipa Pięknego oraz za sprawą zamieszek antyfeudalnych w Rzymie, zgodził się na przeniesienie swojej siedziby do Awinionu w 1309 roku, przez co popadł w całkowitą zależność od króla. W mieście wybudowano imponujący system pałacowy. Chociaż pozycja papiestwa znacznie osłabła, to rozwinął się wówczas system zarządzania i finansów. Zwłaszcza rozwinęła się dysponująca beneficjami Kuria. Po pewnym czasie następcy Klemensa V nabyli miasto na własność. Awinion stał się drugą stolicą papiestwa (pierwszą, naturalnie, był Rzym, chociaż aż do 1378 roku nie obradował tam żaden papież).
Papieże rezydujący w Awinionie:
Klemens V - lata 1305-14
Jan XXIII - lata 1316-34
Benedykt XII - lata 1334-42
Klemens VI - lata 1342-52
Innocenty VI - lata 1352-62
Urban V - lata 1362-70
Grzegorz XI - lata 1370-77
Zakończenie niewoli
W 1370 roku został wybrany na papieża hrabia Pierre Roger de Beaufort, czyli Grzegorz XI. Za namową cesarza Karola IV Luksemburskiego i znanej mistyczki, Katarzyny ze Sieny, papież zdecydował się na powrót z Awinionu do Rzymu, gdzie jednak zmarł już w 1378 roku, kiedy to doszło do wyboru dwóch papieży. Tak właśnie narodził się kolejny konflikt, czyli wielka schizma zachodnia.

Related Articles