Charakterystyka

Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki

W powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” poznajemy dwie bohaterki. Danusia to córka Juranda-możnego, mężnego komesa ze Spychowa, należącego do przedchorągwianych , ulubienica i dworka księżnej Anny Danuty- pani na Mazowszu. Jagienka była córką Zycha ze Zgorzelic- możnego rycerza, ulubienica znanego i bogatego opata z Tulczy.

Charakterystyka porównawcza Cześnika Macieja Raptusiewicza i Rejenta Milczka z "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to bohaterowie komedii Aleksandra Fredry pt."Zemsta". Byli skłóconymi sąsiadami, którzy mieszkali w podzielonym na dwie części zamku. Obydwaj byli szlachcicami w średnim wieku. Cześnik to stary kawaler. Jego bratanicą jest Klara, której też majątkiem się opiekuje.

Charakterystyka porównawcza Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka

Co łączy, a co dzieli Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka; bohaterów komedii Aleksandra Fredry pt."Zemsta"? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w mojej pracy.
By przybliżyć Wam osobliwości wyżej wymienionych osób na początek krótko ich scharakteryzuję. Cześnik Raptusiewicz to gwałtowny, porywczy, wybuchowy człowiek.

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

Głównymi bohaterami „Zemsty” Aleksandra Fredry są Rejent Milczek oraz Cześnik Maciej Raptusiewicz, odwiecznie skłóceni ze sobą sąsiedzi.
Tak jak Cześnik, Rejent był średnio zamożnym szlachcicem, był wdowcem, a zarazem ojcem Wacława, mieszkał tylko w połowie zamku gdyż drugą połowę zajmował Raptusiewicz.

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

,, Jeden ogień, drugi woda, chcąc pogodzić czasu szkoda''

Cześnik Raptusiewicz oraz Rejent Milczek są głównymi bohaterami dramatu Aleksandra Fredry pt.: Zemsta. Obydwoje bardzo się różnią, zarówno charakterem, jak i wyglądem. Między dwoma szlachcicami nieustannie toczy się spór o zamek, który zamieszkują.