Gramatyka

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe

Imiesłowy Przymiotnikowe
1.Są formami czasowników
Np. Biegające od biegać
2.Odpowiadają na pytania przymiotników
Jaki? Jaka? Jakie?
Np. (jaka?) myśląca
3.Mają charakterystyczne końcówki:
Czynne ? ący, ąca, ące.
Bierne ? ty, ta, te, ny, na, ne, ony, ono, one.

Imiesłowy, słówka.

IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE:
*czynne
-ąca
*bierne
-ny,ty
IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE:
*uprzednie
-wszy
*współczesne
-ąc.

parafraza-to przeróbka znanego tekstu literackiego,pozwalająca rozpoznać podobieństw do pierwowzoru.np.

Pieśn o uczniach z gimnazjum

Kiedy się skończyły wakacje
I przyszło do szkoły iść
Prosto do klasy dwójkami szli
Uczniowie gimnazjum

(a wrzesień był piękny tego roku)

i tak śpiewali-Achto nic,
że tyle dwój,
bo jakże słodko teraz iść
jeszcze raz do tej samej klasy.

Imiesłów

Imiesłów jest formą gramatyczną łączącą cechy:
- imienia (odmienność przez przypadki imiesłowów przymiotnikowych)
- oraz słowa, czyli czasownika (wskazywanie na czynność)
Rozróżniamy imiesłowy:
- przymiotnikowe, czyli odmienne przez przypadki i rodzaje
-oraz przysłówkowe, czyli formy nieodmienne

Zakończenia poszczególnych typów imiesłowów:

1.

Imiesłów przymiotnikowy

Imiesłów przymiotnikowy
ODMIENNY
- jaki? czyj? który?

CZYNNY (podmiot wykonuje czynność, która trwa)
- ący, np.: pisać - piszący
- ąca, np.: mówić - mówiąca
- ące, np.: iść - idące

BIERNY (podmiot jest bierny)
- ny, na, ne, np.

Imiesłów przymiotnikowy

Imiesłów przymiotnikowy odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje.
Dzielimy go na czynny i bierny.
Czynny to taki w którym wykonuje się jakąś czynność.
Np. Biegnące dzieci.
Można go rozpoznać po końcówkach - ący, ąca, ące.
Bierny to taki gdy ulega się jakimś czynnością.