Pojęcia

Środki stylistyczne - ściąga

Fonetyczne
Wyrazy dźwiękonaśladowcze - używany w poezji środek artystyczny polegający na takim dobieraniu wyrazów, że naśladują swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot. np. I dudni, i stuka, łomocze i pędzi, A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost.

Środki stylistyczne w poezji

Anafora-powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów,zdań,zwrotek.
Antropomorfizacja-uosobienie,czyli nadawanie przedmiotom,pojęciom i zwierzętom cech ludzkich.
Apostrofa-bezpośredni i uroczysty zwrot do adresata.
Epitet-określenie rzeczownika,najczęściej przymiotnik (wiosenne słońce) albo rzeczownik (morze łez).

Środki stylistyczne zawarte w poezji

W języku polskim wyróżniamy bardzo dużo środków stylistycznych. Ja wymienię tylko kilka z nich.

Zjawiskiem językowym występującym we wszystkich językach jest ONOMATOPEJA. Polega ona na naśladowaniu dźwięków za pomocą wyrazów. Nie bez przyczyny więc mówi się, że onomatopeje to wyrazy dźwiękonaśladowcze! Przykładem takiego środka może być wiersz Jana Lemańskiego pt.

„Czy w człowieku zawsze mieszka ukryty lęk ?”

Po przeanalizowaniu tematu „Czy w człowieku zawsze mieszka ukryty lęk ?” stwierdzam, iż w każdym z nas, nawet w tych najbardziej skrytych i odważnych osobach kryje się jakiś ukryty lęk. Każdy z nas jest godnym podziwu człowiekiem. Na pewno niektórzy z nas nie znają strachu ani skrupułów. Właśnie tacy odważni ludzie są gotowi poświęcić wszystko i wszystkich, aby dążyć do wybranego celu.

„Wojna jest złem i nigdy nie może się powtórzyć.” – uzasadnij to zdanie na podstawie wybranych utworów literackich.

Co to jest wojna? Szukając odpowiedzi w słowniku znalazłam definicję: sposób rozwiązywania konfliktów między kilkoma państwami za pomocą siły zbrojnej.
Wojna jest jednak czymś więcej. To także przemoc, wieczny strach, czy bohaterstwo jej uczestników. Jednak to wszystko wiąże się z tysiącami ofiar i rannych, nie tylko wśród oficerów i żołnierzy, ale również ludności cywilnej.