Pojęcia

Patriotka

Słowo patriotyzm oznacza wielkie umiłowanie do swego kraju ojczystego i gotowość poświęcenia się dla niego. Dla swojego kraju jestem gotowa zrobić bardzo dużo. Według mnie patriotyzm to odwaga i oddanie własnemu narodowi. Żebym mogłabym zostać godną patriotką powinnam być wierna ojczyźnie i stawać w jej obronie.

Patriota

Niedawno w naszym kraju obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, jest to święto bardzo ważne dla naszego narodu, to właśnie 11 listopada 1918 roku Polska po 100 latach powróciła na mapy. Właśnie ten dzień skłonił mnie do przemyśleń na temat przynależności narodowej. Bardzo pupularnym stwierdzeniem jest bycie patriotą, jednak czy sobie sprawę czym jest prawdziwy patriotyzm? I czy nie wiąże się to przypadkiem, z tym, ze 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Partytura, Libretto. Choreografia, Premiera, Prapremiera

Libretto.
1. tekst słowny do scenicznego utworu muzyczno-wokalnego (opery, oratorium)
2. scenariusz baletu, pantomimy
Partytura
1. szczegółowy spis nut dla zespołowego utworu muzycznego
2. teatr. egzemplarz sztuki teatralnej z naniesionymi uwagami reżysera
Choreografia
1.

Paralelizm. Co to jest?

PARALELIZM:
(gr. parall?lismós ? zestawienie, porównanie) ? występowanie w wypowiedzi elementów powtarzalnych, pod jakimś względem do siebie podobnych: tak samo zbudowanych, równoległych pod względem znaczeniowym lub formalnym, realizujących tę samą zasadę organizacji rytmicznej. Jest podstawowym środkiem w ludowej literaturze, należy też do najistotniejszych wyznaczników języka poetyckiego.

Parafraza

Swobodna przeróbka utworu literackiego dokonana przez innego autora.Cechą parafrazy jest dążenie jej twórcy do rozwinięcia lub przekształcenia motywów pochodzących z pierwowzoru przy równoczesnym zachowaniu licznych podobieństw, które wyraźnie wskazują na źródło przeróbki.