Wiersze

Porównanie dwóch wierszy: "Pan od przyrody" i "Nauka"

Moja praca ma na celu porównanie dwóch wierszy wspaniałych poetów: Zbigniewa Herberta i Juliana Tuwima.
Obydwa liryki tytułami nawiązują do tematyki związanej z życiem szkolnym: ,, Pan od przyrody? i ,,Nauka? i konsekwentnie wprowadzają odbiorcę w jej rzeczywistość. Zbigniew Herbert , za pośrednictwem podmiotu lirycznego, dokonuje retrospekcji.

Porównawcza interpretacja trenu XIX J. Kochanowskiego i wiersza B. Leśmiana "Urszula Kochanowska".

Wiersz B. Leśmiana w pewnym stopniu nawiązuje do Trenu XIX J. Kochanowskiego. Tren XIX jest trenem pocieszającym. W utworze pojawia się motyw snu. Sen jest takim stanem, w którym można rozmawiać i spotykać się ze zmarłymi, lecz jest on także wyrazem naszych myśli, marzeń oraz podświadomych oczekiwań.

Przykłady dzieł plastycznych, pisanych, utworów muzycznych inspirowanych biblią.

PISANE:

Jan Kochanowski "Treny"
Mikołaj Rej, Czesław Miłosz "Psalmy"
Czesław Miłosz "Piosenka o końcu świata"
Jan Kasprowicz "Dies ires ( Dzień gniewu)"
Władysław Reymont "Ziemia obiecana"
Henryk Sienkiewicz " Quo vadis"

MALARSTWO:

Jacpo Amigoni "Józef w palacu faraona"
Jacpo Amigoni "Wypędzenie przekupieńców ze świątyni"
Carravigo "Złożenie do grobu"
Fra Angeliko "Zwistowanie"
Leonardo da Vinci "Ostatnia wieczerza" "Madonna na grocie"
Michał Anioł "Stworzenie Adama"
Rafaelo "upadek w drodze na Kalwarię" "Madonna Syktyńska"
El Greco "Zmartwychwstanie"
Hieronymus Bosh "Pokłon trzech króli" "Kuszenie św.

Przypowieść o synu marnotrawnym. Cechy ojca, syna: młodszego i starszego. Przenośne znaczenie postaci

Cechy:
ojciec:
-hojny
-uległy
-łaskawy
-troskliwy
-łagodny
-uczciwy
-ufny
-kochający
-niekonsekwentny
-optymista
-sprawiedliwy
-wspaniałomyślny
-ciepły
-potrafiący wybacz

Psalm 115 - opracowanie

Psalm 115 można podzielić na kilka części:

1. "Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu,
Ale czyń sławę imieniowi swemu!
Niechaj wiadome, niechaj znaczne wszędzie
Twe miłosierdzie, Twoja prawda będzie!
Niechaj pohańcy sprośni nie pytają:
"Gdzie teraz ich Bóg, któremu dufają?"
Nasz Bóg na niebie; cokolwiek zamyśli,
Wszytko się musi stać po Jego myśli.