Wiersze

Porównanie dwóch wierszy: "Pan od przyrody" i "Nauka"

Moja praca ma na celu porównanie dwóch wierszy wspaniałych poetów: Zbigniewa Herberta i Juliana Tuwima.
Obydwa liryki tytułami nawiązują do tematyki związanej z życiem szkolnym: ,, Pan od przyrody? i ,,Nauka? i konsekwentnie wprowadzają odbiorcę w jej rzeczywistość. Zbigniew Herbert , za pośrednictwem podmiotu lirycznego, dokonuje retrospekcji.

Poezja - informacje

Poezja

Podmiot liryczny- osoba mówiąca w wierszu

Zwrotka (strofa)- układ wersów połączonymi rymami

Wers- linijka tekstu

Rym, podobieństwo brzmienia wyrazów na końcu wersu

Rytm- opiera się na powtarzalności pewnych elementów

Uosobienie (personifikacja)- nadanie przedmiotom cech ludzkich przedmiotom i zwierzętom

Ożywienie (animizacja) – nadanie przedmiotom cech istot żywych

Kontrast- zestawienie dwóch elementów na zasadzie przeciwieństwa

Powtórzenie- wielokrotne użycie tego samego wyrazu lub wyrażenia

Refren- powtórzenie całego fragmentu po każdej zwrotce

Dzwiękonaśladownictwo (onomatopeja)- naśladowanie dźwięków za, pomocą wyrazów np.

Podziękowania

Dziękuje Wam. Za co, za to , że przy mnie jesteście kiedy jest mi smutno, że pomagacie mi w trudnych chwilach, że zawsze stoicie za mną murem i bronicie mię, że uczucie mnie jak postępować w życiu, że rozumiecie.
Przepraszam Was. Za wszelkie krzywdy, które Wam wyrządziłam, że nie doceniałam Waszych starań i dobrych chęci.

Podziękowanie Panu Bogu w formie wiersza

Dziękuję Tobie Panie Boże,
za łask Twoich morze.
Dziękuję za kwiaty piękne,
i za babci mojej rentę.
Dziękuję za to, że mną się opiekujesz,
i że drogą mą kierujesz.
Dziękuję za to żeś mnie stworzył,
i bramy swe dla mnie otworzył.
Dziękuję Ci za to wszystko Panie Boże,
gdyż moja dusza obejść się bez tego nie może.

Poetycki opis jesieni

Jesień jest czasem, gdy cała przyroda żegna się z nami, przygotowując do zimowego snu. Wielu z nas osnute mgłą budynki oraz ogołocone z liści drzewa wprawiają w nastrój melancholii i zadumy. Wyczuwamy, że niedługo świat pokryje się białym puchem i nie odnajdziemy śladu po żywej dotychczas naturze.