Biologia

Czy rośliny też mają układ szkieletowy?

Rośliny nie posiadają układu szkieletowego, ponieważ są zbudowane z twardzicy oraz zwarcicy. Charakteryzują się giętkością, a zarazem sztywnością, przeważnie trudno jest je złamać. To właśnie tkanki wzmacniające zapewniają ich sztywność jak i elastyczność organów roślinnych. Również owe tkanki chronią rośliny przed zgnieceniami z złamaniami.

Obieg węgla w przyrodzie

Obieg węgla w przyrodzie

Drugi z podstawowych cykli biochemicznych to obieg węgla. Bierze w nim udział węgiel w postaci atomowej lub w różnych związkach. Obieg ten polega na wymianie głównie dwutlenku węgla z atmosferą ziemską. Dwutlenek węgla biorący udział w wymianie pochodzi przede wszystkim z oceanów, gdzie jest go około 16 razy więcej niż w atmosferze.

Tropikalne lasy deszczowe

Tropikalne lasy deszczowe są jednym z najstarszych i najbogatszych w gatunki środowisk naturalnych naszej planety. Chociaż zajmują zaledwie 6% powierzchni Ziemi, są środowiskiem życia ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Tworzą je głównie szerokolistne, wiecznie zielone drzewa, które rosną przez cały rok, dlatego nie maja pierścieni przyrostów rocznych.

Czym jest biologia?

1. Działy biologii:
a) ekologia – nauka o zależnościach między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem
b) zoologia – nauka o zwierzętach
c) botanika – nauka o roślinach
d) fizjologia – nauka o funkcjonowaniu organizmu
e) anatomia – nauka o budowie organizmów
f) genetyka – nauka o przekazywaniu cech
g) mikrobiologia – nauka o mikroorganizmach

2.

Obiegi azotu, węgla, wody

Obiegi azotu- bakterie pobierają wolny azot z powietrza i przetwarzają je w azotany (V). Dzięki temu rośliny motylkowate odznaczają się dużą zawartością tych związków, są szczególnie bogate w białko i dlatego stanowią wartościowy pokarm dla zwierząt roślinożernych. Z obumarłych szczątków roślin motylkowatych zostają uwolnione znaczne ilości związków azotowych wzbogacających glebę w azot.