Biologia

Sposoby rozsiewania nasion.

Nasiona nasion muszą zostać rozsiane dla zachowania zróżnicowania w przyrodzie. Gdyby każda roślina rozsiewała kwiaty tylko wokół siebie, nie mielibyśmy możliwości obserwowania tak wielu różnych roślin zgromadzonych w jednym skupisku. Prawdopodobnie wiele gatunków wyginęłoby ? rosnąc w zagęszczeniu, musiałyby konkurować o wodę, światło i minerały.

Sposoby rozmnażania się bezpłóciowo

ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE

*Podział komórki
Podział komórki rozpoczyna się od podziału jądra komórkowego. Następnie pomiędzy dwoma nowymi jądrami zaczyna tworzyć się błona, która stopniowo dzieli komórkę na dwie równe, niezależne od siebie części.Ostatecznie powstają dwie komórki potomne.

Sposoby rozmnażania się

1. Rozmnażanie BEZPŁCIOWE:
a) PODZIAŁ: bakterie i protisty,oraz niektóre proste zwierzęta jak wirki i pierściennice. Komórka dzieli się na dwie komórki potomne. Zwierzęta natomiast tworzą ,,łańcuszki” osobników potomnych.Potomstwo jest kopią matki,ze wszystkimi jej cechami,tz.budową ciała i wielkością.

Sposoby odżywiania, oddychania organizmów

Odżywianie - m.in. proces życiowy polegający na dostarczeniu pokarmu każdej żywej komórce (w sposób samożywny lub cudzożywny). Pobrany pokarm jest wykorzystywany przez organizm jako materiał budulcowy, energetyczny, zapasowy i regulatorowy. (zobacz: składniki odżywcze)

Czy odżywianie to tylko napełnienie żołądka substancjami odżywczymi?

Otóż okazuje się, że nie.

Sport to zdrowie- czy rzeczywiście?

Wiele razy słyszymy - powinieneś uprawiać sport, poprawisz sylwetkę i samopoczucie! Równie często- uprawiając dyscypliny sportowe, będziemy zdrowsi...
A ile razy zastanawiamy się, ile jest w tym prawdy?..
Otóż sport niewątpliwie przyczynia się do spadku wagi, co zarazem korzystnie wpływa na nasze zdrowie.